Till innehåll på sidan

Folkhögskolans pedagogiska personal

Lämna uppgifterna

Logga in

Uppgifter om pedagogisk personal inom folkhögskolan behövs för jämförelser med andra utbildningsformer, Folkbildningsrådets återrapportering till regering och riksdag och för uppföljningen av kvalitén i folkhögskolans allmänna kurser och övrig verksamhet.

Förutom vid Folkbildningsrådet och SCB kan uppgifterna som hör till insamlingen komma att användas av forskare och andra myndigheter som tar fram statistik. Sådan forskning och statistikverksamhet omfattas också av statistiksekretess.

Instruktioner

Uppgifterna lämnas via webblankett där förra årets inrapporterade personal finns förtryckt.

Folkhögskolans pedagogiska personal Hösten 2018 (pdf)

Tidsplan

Sista insändningsdag är 1 november 2018.

Ta del av den färdiga statistiken

Juridisk information

Uppgifter som lämnas till SCB är skyddade enligt 24 kap 8 § offentlighets- och sekretess­lagen (2009:400). Det innebär bland annat att enskilda personers förhåll­anden inte kan utläsas av publicerade uppgifter.

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Vardagar:
08.00–16.30

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/folkhpers