Till innehåll på sidan

Folkhögskolans pedagogiska personal

Lämna uppgifterna

Logga in

Uppgifter om den pedagogiska personalens utbildnings­bakgrund inom folk­hög­skolan behövs för jämförelser med andra utbild­nings­former. Uppgifterna ingår i Folk­bild­nings­rådets åter­rapport­ering till regering och riksdag, och används vid upp­följ­ningen av kvalitén i folkhög­skolans allmänna kurser och övriga verksamhet.

Statistiska centralbyrån (SCB) genomför därför på uppdrag av Folk­bild­nings­rådet insamlingen av de viktigaste uppgifterna om den pedagogiska personalen motsvarande Skolverkets insamling till lärarregistret.

Instruktioner

Uppgifterna lämnas via webblankett där förra årets inrapporterade personal finns förtryckt.

Folkhögskolans pedagogiska personal Hösten 2017 (pdf)

Tidsplan

Sista insändningsdag är 1 november 2017.

Ta del av den färdiga statistiken

Juridisk information

Uppgifter som lämnas till SCB är skyddade enligt 24 kap 8 § offentlighets- och sekretess­lagen (2009:400). Det innebär bland annat att enskilda personers förhåll­anden inte kan utläsas av publicerade uppgifter.

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Vardagar:

2 maj–21 juni
08.00–16.00

25 juni–10 augusti
08.00–15.00

13 augusti–31 augusti
08.00–16.00

1 september–
08.00–16.30

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/folkhpers