Till innehåll på sidan

Företagens villkor och verklighet 2017

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Denna undersökning genomförs för att öka kunskapen om hur företagens villkor ser ut. Undersökningen är ett viktigt underlag för arbetet med att förbättra villkoren för företag inom områden som regelförenkling, kapitalförsörjning och tillväxthinder.

Undersökningen genomförs av Statistiska centralbyrån (SCB) i samarbete med Tillväxtverket. Tillväxtverket är en nationell myndighet som arbetar för hållbar tillväxt i hela landet genom att underlätta för företagen.

Tidsplan

Utskicket sker den 12 oktober med sista svarsdag den 2 november.

Vanliga frågor

Jag har tappat bort mina inloggningsuppgifter, hur får jag nya?

Kontakta oss via insamling.ftgvillkor@scb.se eller vårt gruppnummer 010-479 62 30 så får du uppgifterna igen. Glöm inte att ange organisationsnummer när ni kontaktar oss.

Kan man få uppskov?

Om ni inte hinner skicka in blanketten till sista svarsdatum - kontakta oss. Glöm inte att ange organisationsnummer.

Kan ni fråga någon annan istället?

Nej, det kan vi inte. En förutsättning för att stickprovstekniken ska ge tillförlitlig statistik är att de utvalda företagen verkligen medverkar i undersökningen. Utvalda företag som inte medverkar kan inte ersättas av andra. De bidrar istället till undersökningens bortfall. Statistik med högt bortfall riskerar att bli missvisande, och kan i värsta fall leda till felaktiga uppfattningar bland företrädare för stat och näringsliv, opinionsbildare och andra användare.

Måste jag vara med i undersökningen?

Nej, det är frivilligt att lämna uppgifter till denna undersökning men er medverkan är mycket betydelsefull. Företagets uppgifter bidrar till undersökningens tillförlitlighet och kan inte ersättas av någon annans. Vi är därför mycket tacksamma om ni vill ta er tid att medverka. Tänk på att vi kommer att skicka ut påminnelser om ni inte meddelar oss att ni inte vill delta i undersökningen. 

Hur gör jag för att få en pappersblankett för att lämna mina uppgifter?

Om ni vill lämna uppgifterna på pappersblankett, kontakta oss via e-post insamling.ftgvillkor@scb.se eller telefon 010-479 62 30. Glöm inte att ange organisationsnummer om ni skickar e-post.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultat från undersökningen publiceras fortlöpande från andra kvartalet 2017 på Tillväxtverkets webbplats www.tillvaxtverket.se.

Juridisk information

Uppgifterna som lämnas skyddas av sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Vid redovisning kommer inga enskilda arbetsställen att kunna identifieras.

Aktuellt

Undersökningen genomförs var tredje år och er medverkan är mycket betydelsefull. Vi är därför mycket tacksamma om ni vill ta er tid att medverka.

Kontakta oss

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/fvov