Till innehåll på sidan

Förskola och annan pedagogisk verksamhet: barn och personal per 15 oktober

Lämna uppgifterna

Logga in

På uppdrag av Skolverket samlar Statistiska centralbyrån (SCB) in uppgifter om förskola och annan pedagogisk verksamhet. Uppgifterna ingår i Skolverkets nationella uppföljningssystem och är underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå.

Denna undersökning är indelad i två insamlingar:

  1. Barn och personal i förskola och pedagogisk omsorg
  2. Öppen förskola och öppen fritidsverksamhet 

Instruktioner

1. Barn och personal i förskola och pedagogisk omsorg

Uppgifterna lämnas till SCB genom att ni loggar in och skickar antingen en textfil genom uttag ur ett administrativt system eller Excelmall nedan (för de uppgiftslämnare som inte har något administrativt system).

Dokument

Verksamhetskoder hösten 2017 (xlsx)
Instruktioner (pdf) (ännu ej tillgänglig)
Excelmall Barn (xlsx) (ännu ej tillgänglig)
Excelmall Personal (xlsx) (ännu ej tillgänglig)

2. Öppen förskola och öppen fritidsverksamhet

Uppgifterna lämnas till SCB genom att ni loggar in och besvarar en webblanketten.

Tidsplan

Sista insändningsdag är 1 november 2017.

Till systemleverantör

Datafilsbeskrivning Barn 2017 (xlsx)
Datafilsbeskrivning Personal 2017 (xlsx)

Ta del av den färdiga statistiken

Resultatet publiceras även på Skolverkets webbplats under rubriken statistik.

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet gäller enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och Skolverkets föreskrift (SKOLFS 2011:142, senaste ändring 2016:65).

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Samråd har skett med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).  

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Vardagar 8.00–16.00

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/forskola