Till innehåll på sidan

Förskola och annan pedagogisk verksamhet: barn och personal per 15 oktober

Lämna uppgifterna

Logga in

På uppdrag av Skolverket samlar Statistiska centralbyrån (SCB) in uppgifter om förskola och annan pedagogisk verksamhet. Uppgifterna ingår i Skolverkets nationella uppföljningssystem och är underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå.

Instruktioner

Denna undersökning är indelad i två insamlingar:

1. Barn och personal i förskola och pedagogisk omsorg

Uppgifterna lämnas till SCB genom att ni loggar in och skickar antingen en textfil genom uttag ur ett administrativt system eller Excelmall nedan (för de uppgiftslämnare som inte har något administrativt system).

Kommunala huvudmän redovisar kommunal verksamhet, dvs. den verksamhet som kommunen själv anordnar och utför. Här ingår även verksamhet som kommunen har lagt ut på entreprenad.
Enskilda huvudmän redovisar enskild verksamhet, dvs. den verksamhet som den enskilde huvudmannen själv anordnar och utför.

2. Öppen förskola och öppen fritidsverksamhet

Uppgifterna lämnas till SCB genom att ni loggar in och besvarar en webblanketten.

Information om verksamhetskoder

Uppdaterade verksamhetskoder för hösten 2018 samt instruktioner kommer att publiceras i början av oktober.

Tidsplan

Inloggningsuppgifter skickas ut i början av oktober.

Sista insändningsdag är 1 november 2018. 

Till systemleverantör

Datafilsbeskrivning Barn 2018 (xlsx)
Datafilsbeskrivning Personal 2018 (xlsx)

Ta del av den färdiga statistiken

Resultatet publiceras på Skolverkets webbplats.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet gäller enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och Skolverkets föreskrift (SKOLFS 2011:142).

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Samråd har skett med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).  

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Vardagar:
08.00–16.30

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/forskola