Till innehåll på sidan

Förvaltningsrättsbeslut enligt LVM

Lämna uppgifterna

Logga in

I denna undersökning ska förvaltningsrätterna lämna uppgifter om ärenden enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM, 1988:870).

Uppgifter ska lämnas:

  • vid beslut om omedelbara omhändertaganden och/eller
  • vid ansökan hos förvaltningsrätten om beredande av vård enligt LVM.

Det är datumet för förvaltnings­rättens beslut som avgör vilka mål som ska redovisas för respektive år. Fattas beslutet i januari 2013 så ska det redovisas i 2013 års statistik även om det kom in under 2012.

Instruktioner

Läs igenom instruktionerna innan du börjar besvara statistiken, det kan under­lätta ditt arbete. Förvalt­nings­rätterna ska rapportera statistiken genom att fylla i sina LVM‑uppgifter i en Excel‑mall. Logga in för att skicka filen till SCB.

Förteckning över giltiga kommunkoder

Tidsplan

  • Inloggningsuppgifter skickas i början av januari 2018
  • Sista insändningsdag för 2017 års undersökning är 1 februari 2018

Ta del av den färdiga statistiken

Till resultatet av undersökningen

Kontakta oss

Alf Pettersson

Telefon
010-479 63 32
E-post
alf.pettersson@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/lvm