Till innehåll på sidan

Gasstatistik, kvartal

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Statistiken omfattar mottagen och levererad naturgas samt förluster, egenanvändning och lagerförändring. Gasleveranserna redovisas fördelade på användarkategorier.

Ta del av den färdiga statistiken

Undersökningens resultat publiceras varje kvartal i Statistiska Meddelanden (SM) serie EN 31 under rubriken ”Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränslen”, samt på SCB:s hemsida.

Till resultatet av undersökningen

Kontakta oss

Markus Andersson

Telefon
010-479 61 37
E-post
markus.andersson@scb.se