Till innehåll på sidan

Hyror i bostadslägenheter

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

SCB har i uppdrag av Sveriges riksdag att varje år redovisa hyresnivåer och hyresförändringar i bostäder som upplåts med hyresrätt. Statistiken används av departement, statliga verk, utredningar och bostadsmarknadens parter för bland annat uppföljning av hyrornas utveckling. Undersökningen genomförs årligen och omfattar drygt 15 500 hyresrättslägenheter. De har valts ut från det nationella lägenhetsregistret.

Instruktioner

De uppgifter vi efterfrågar handlar bland annat om månadshyror, vad som ingår i hyresbeloppen samt eventuella lägenhetsförändringar. Det är den förhandlade grundhyran för 2017 för den utvalda lägenheten som vi vill veta. Eventuell rabatt ska vara frånräknad. Du fyller i om värme, vatten och bilplats/garage ingår eller inte ingår i beloppet. Eventuella avgifter för t.ex. internet eller kabel-TV ska inte ingå i hyresbeloppet.

Tidsplan

Sista insändningsdatum för undersökningen är den 22 maj 2017.

Vanliga frågor

Jag kan inte lämna uppgifterna på internet. Kan ni skicka pappers­blanketter i stället?

Ja, kontakta oss via telefon eller e-post. Ange ert företags 12-siffriga person-/organisationsnummer vid kontakt med oss. Det 12-siffriga person-/organisationsnumret kan ni hitta högst upp på det brev vi skickade till er.

Hur gör jag om jag vill att förvaltare ska rapportera?

Ange förvaltarens person-/organisationsnummer, namn och adress i respektive fält i blanketten. Då kommer vi skicka brev till förvaltare i stället. Notera att det juridiska ansvaret över uppgiftslämnandet kommer att ligga kvar på ägaren till fastigheten. Därför skickas eventuella påminnelser ut till både ägare och till förvaltare.

Ny förvaltare ska rapportera i stället för tidigare förvaltare. Hur gör jag?

Meddela oss om det via telefon eller e-post. Ange det 12-siffriga person-/organisationsnumret som står på det brev vi skickade till er.

Varför fungerar inte mina inloggnings­uppgifter?

Observera att användar­namnet endast innehåller versaler medan lösenordet innehåller både versaler och gemener. Kontakta oss via telefon eller e-post om du har inloggnings­problem.

Hur gör jag om fastigheten är såld?

Ange nya ägarens person-/organisationsnummer, namn och adress i respektive fält i blanketten.

Hur ser jag vilken eller vilka lägenheter jag ska lämna uppgifter om?

För varje lägenhet finns det förtryckta uppgifter om lägenhetsbeteckning och adress.

Observera att det är uppgifter om den angivna lägenheten som efterfrågas. Vi ber dig kontrollera att uppgifter lämnas för rätt lägenhet.

Hur gör jag om lägenheten är outhyrd?

Om den utvalda lägenheten är ledig till uthyrning anger du den hyra som en hyres­gäst skulle ha fått betala för den lägenheten.

Hur gör jag om årets hyres­förhandling inte är klar?

Är hyran för 2017 inte klar före den 22 maj ber vi dig att fylla i alla andra frågor i webblanketten och sända in den till oss. Du får sedan lämna uppgift om den nya hyran för 2017 vid ett senare tillfälle.

Vilken hyra efterfrågas?

Det är den förhandlade grundhyran för 2017 för den utvalda lägenheten som vi vill veta. Eventuell rabatt ska vara frånräknad. Du fyller i om värme, vatten och bilplats/garage ingår eller inte ingår i beloppet. Eventuella avgifter för t.ex. internet eller kabel-TV ska inte ingå i hyresbeloppet.

Jag har skickat in felaktiga uppgifter – hur gör jag då?

Kontakta oss via e-post eller telefon, så korrigerar vi dina uppgifter.

Kan jag få betalt för att lämna uppgifter om mitt företag?

Nej. Uppgiftslämnandet är en lagstadgad skyldighet för företag och organisationer, därför utbetalas ingen ersättning. Varken SCB eller någon annan myndighet har beviljats medel att ersätta företagen med för inlämnandet av uppgifter till den officiella statistiken.

Ta del av den färdiga statistiken

Publicering av resultatet sker under ämnesområdet boende, byggande och bebyggelse.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Samråd har skett med Näringslivets regelnämnd (NNR). Om uppgifter inte lämnas kan ni komma att föreläggas vid vite att lämna uppgifterna.

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Vid publicering kommer inga enskilda fastighetsägare att kunna identifieras.

Kontakta oss

Telefon
010-479 41 50
E-post
hib@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/hib