Till innehåll på sidan

Insamling av enskilda och kommunala verksamheter som bedriver förskola eller pedagogisk omsorg 15 oktober 2017

Lämna uppgifterna

Logga in

På uppdrag av Skolverket samlar SCB in uppgifter om vilka verksamheter i kommunen som bedriver eller planerar att bedriva förskola eller pedagogisk omsorg med inskrivna barn per mätdatum 15 oktober eller närliggande vardag.

Insamlingen riktar sig till samtliga kommuner som ska lämna uppgifter om alla enskilda och kommunala verksamheter i kommunen. Dessa verksamheter ligger sedan till grund för SCBs urval till undersökningen ”Förskola och annan pedagogisk verksamhet: barn och personal per 15 oktober”. I den undersökningen lämnar respektive kommun uppgifter om barn och personal i sina kommunala verksamheter samt enskilda huvudmän lämnar uppgifter om barn och personal för sina verksamheter.

Instruktioner

Tidsplan

Undersökningen är avslutad för 2017.

Nästa insamling är i augusti 2018.

Till systemleverantör

Datafilsbeskrivning 2017 (xlsx)

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Vardagar
08.00–16.30

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/verksamheter