Till innehåll på sidan

Insamling av uppgifter om antagningskanslier 2016

Lämna uppgifterna

Logga in

Årets insamling är avslutad

På uppdrag av Skolverket samlar SCB in uppgifter om vilka antagningskanslier som är aktiva och om det finns ett samverkansavtal med andra antagningskanslier. I undersökningen efterfrågas även uppgifter om vilka fristående skolenheter antagningskansliet har avtal med för ansökan till gymnasieskolan.

Syftet med insamlingen är att få en aktuell förteckning som grund till insamlingen av uppgifter till undersökningen Gymnasieskolan: Sökande och antagna

Instruktioner

Logga in och besvara webblanketten. I exempelblanketten kan du se vilka uppgifter som ska lämnas.

Tidsplan

Årets insamling är avslutad.

Nästa års insamling startar i början av maj 2017. Mer information kommer närmare insamlingsstart.

Vanliga frågor

Varför ska vi skicka in de här uppgifterna?

För att vi ska få en aktuell förteckning som ska fungera som grund för insamlingen av uppgifter till undersökningen Gymnasieskolan: Sökande och antagna 

Jag har inte kvar inloggningsuppgifterna. Hur får jag nya?

Kontakta vår uppgiftslämnarservice på 010-479 60 65 eller via uls@scb.se så får du inloggningsuppgifterna på nytt.

Går det att få anstånd att lämna uppgifterna?

Nej, sista insändningsdag är 20 maj och vi lämnar inga anstånd.

Ta del av den färdiga statistiken

Uppgifterna kommer på sikt att läggas in i Skolverkets skolenhetsregister.

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Vardagar
08.00–16.30

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/antagning