Till innehåll på sidan

Insatser för barn och unga enligt SoL och LVU

Lämna uppgifterna

Logga in

Syftet med statistiken är att belysa omfattningen av omhändertaganden av barn samt placering för vård utanför det egna hemmet enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Insamlingen är på individnivå.

Från och med kvartal 3, 2015 är det Institutet för kvalitetsindikatorer AB som har uppdraget att samla in uppgifter till registret för Insatser för barn och unga. Detta beslut har tagits efter ny upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (2007:1091). För mer information kontakta Hillevi Rydh på Socialstyrelsen.

Ta del av den färdiga statistiken

Till resultatet av undersökningen

Kontakta oss

Hillevi Rydh

Telefon
075-247 34 53
E-post
hillevi.rydh@socialstyrelsen.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/barnochunga