Till innehåll på sidan

Investmentbolag, kvartal/år

Resultatet av undersökningen används för de årliga finansräkenskaperna för finansiellt sparande för sektorn andra finansinstitut.

Instruktioner

Tidsplan

Insändningsdatum för kommande kvartalsrapport:

Kvartal 1 2017 26 april 2017
Kvartal 2 2017  26 juli 2017
Kvartal 3 2017 26 oktober 2017
Kvartal 4 2017 26 januari 2018

Insändningsdatum för årsrapport 2016 är den 31 maj 2017.

Juridisk information

Uppgifterna är sekretesskyddade enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) . Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen om den officiella statistiken 2001:99. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100)  om den officiella statistiken. Undersökningen regleras även av SCB:s föreskrifter (SCB FS 2012:6).

Ta del av den färdiga statistiken

Ej aktuellt.

Kontakta oss

Aiki Parts

Telefon
010-479 45 19
E-post
aiki.parts@scb.se

Telefon
010-479 42 40
E-post
fmfi@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/invbol