Till innehåll på sidan

Investmentbolag, kvartal/år

Resultatet av undersökningen används för de årliga finansräkenskaperna för finansiellt sparande för sektorn andra finansinstitut.

Instruktioner

Tidsplan

Insändningsdatum för kommande kvartalsrapport:

Kvartal 1 2016 26 april 2016
Kvartal 2 2016  26 juli 2016
Kvartal 3 2016 26 oktober 2016
Kvartal 4 2016 26 januari 2017

Insändningsdatum för årsrapport 2016 är den 31 maj 2017.

Ta del av den färdiga statistiken

Ej aktuellt.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgifterna är sekretesskyddade enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen om den officiella statistiken 2001:99. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Undersökningen regleras även av SCB:s föreskrifter (SCB FS 2012:6).

Kontakta oss

Aiki Parts

Telefon
010-479 45 19
E-post
aiki.parts@scb.se

Telefon
010-479 42 40
E-post
fmfi@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/invbol