Till innehåll på sidan

It-användning i företag

Lämna uppgifterna

Logga in

Undersökningen It-användning i företag genomförs årligen på uppdrag av Sveriges regering och Eurostat.

Syftet är att mäta och belysa användningen av it (informationsteknik) i svenska företag. Till det räknas bland annat användning av datorer, internet och olika it-lösningar.

Undersökningen är gemensam för alla EU-länder och ger beslutsfattare i Sverige och EU möjlighet att följa och främja it-utvecklingen.

I Sverige används de insamlade uppgifterna bland annat av Näringsdepartementet, Finansdepartementet, Svenskt Näringsliv och forskare.

Instruktioner

Förutom dator- och internetanvändning handlar frågorna även om sociala medier, elektronisk handel och andra it-relaterade områden.

  • Ungefär häften av frågorna ska besvaras utifrån hur situationen var för företaget i januari 2017 och resterande frågor utifrån 2016.
  • Lämnade uppgifter ska endast avse den företagsenhet vars namn och organisationsnummer står på blanketten.
  • It-verksamhet som utförts på uppdrag ska inte redovisas. Svaren ska endast avse företagets egen verksamhet.
  • För företag som har verksamhet i flera länder ska svaren endast avse den svenska delen av verksamheten.

Observera att undersökningen ska besvaras även om företaget inte använt it, då alla svar är viktiga för undersökningens kvalitet. 

Tidsplan

Sista svarsdag för undersökningen är 21 april 2017.

Kontakta oss om ni behöver anstånd eller har några frågor.

Vanliga frågor

Har vi möjlighet att få anstånd?

Ja, kontakta oss via itanvandning@scb.se eller på 010-479 40 50. Tänk på att ange företagets organisationsnummer. 

Vi använder ingen it, eller gör det i obefintlig omfattning. Måste vi svara?

Ja, eftersom undersökningen mäter den genomsnittliga it-användningen bland svenska företag är alla svar viktiga, även från företag som inte använder it.

Vilka uppgifter avses om företaget ingår i en koncern?

Svaret ska endast avse det enskilda företaget, dvs. den juridiska enhet vars namn och organisationsnummer står på blanketten. Det innebär att företag som ingår i en koncern bestående av flera juridiska enheter endast ska svara för den juridiska enhet som undersökningen är adresserad till (förutsatt att SCB inte meddelat annat).

Ska it-verksamhet som utförts på uppdrag redovisas?

Nej, svaren ska endast avse företagets egen verksamhet.

Ska svaren avse verksamhet i utlandet?

Nej, för företag som har verksamhet i flera länder ska svaren endast avse den svenska delen av verksamheten.

Vilken tidsperiod avser uppgifterna?

Ungefär häften av frågorna ska besvaras utifrån hur situationen var för företaget i januari 2017 och resterande frågor utifrån 2016.

Finns blanketten på engelska?

Ja, det finns en engelsk pappersblankett. Se svaret på nästa fråga.

Går det att svara via pappersblankett?

Ja, om du kontaktar oss skickar vi ut en pappersblankett. Uppge företagets organisationsnummer, vilken adress blanketten ska skickas till och om den ska vara på svenska eller engelska.

Kan jag ändra inskickade uppgifter?

Ja, du kan logga in i webblanketten igen för att ändra eller lägga till uppgifter. Tänk på dock på att du måste klicka på ”Skicka in” i slutet av blanketten när du är färdig.

Har du svarat på pappersblankett och vill ändra lämnade uppgifter kontaktar du SCB.

Är undersökningen obligatorisk?

Det beror på hur många anställda företaget hade i februari 2017.

Om det var minst 10 anställda i februari 2017 gäller uppgiftsskyldighet enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken eftersom undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.

Om det var högst 9 anställda i februari 2017 är undersökningen frivillig.

Ta del av den färdiga statistiken

Undersökningens resultat publiceras i november 2017 på SCB:s webbplats. Där finns också resultat från tidigare års undersökningar tillgängliga.

Till resultatet av undersökningen

Kontakta oss

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/it-foretag