Till innehåll på sidan

Kommunal familjerådgivning

Lämna uppgifterna

Logga in

Syftet med statistiken är att belysa verksamheter som kommunerna bedriver eller bekostar inom området familjerådgivning. Den officiella statistiken används i första hand som underlag för nationell uppföljning och utvärdering, för jämförelser mellan olika kommuner och som allmän information.

Statistiska centralbyrån (SCB) har fått i uppdrag av Socialstyrelsen att svara för uppgiftsinsamling och framställningen av tabeller.

Statistiken avser den familjerådgivning som bedrivs eller bekostas av kommunerna.

Instruktioner

För att se aktuell enkät klicka på länken nedan. Här finns även definitioner till frågorna.

Tidsplan

Inloggningsuppgifter för webbenkäten skickas i början av januari 2017.

Sista insändningsdag för webblanketten är 22 februari 2017.

Ta del av den färdiga statistiken

Till resultatet av undersökningen

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Vardagar
08.00–16.30

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/familjeradg