Till innehåll på sidan

Kommunal vuxenutbildning

Välkommen som uppgiftslämnare i undersökningarna för kommunal vuxenutbildning!

Lämna uppgifterna

Logga in

Undersökningarna genomförs av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av Skolverket. Användare är Skolverket, Utbildningsdepartementet, kommuner och andra skolhuvudmän, skolor, forskare, studerande, företag och massmedia med flera. Undersökningarna omfattar samtliga elever i kommunal vuxenutbildning i Sverige.

Instruktioner

  • Exportera fil via modul: Om du har en särskild modul för komvux – exportera filen till din dator, logga in och skicka in filen till SCB.
  • Skicka Excelfil: Om du lämnar uppgifter i Excelfil – spara hem Excel-mallen nedan till din dator. Fyll i uppgifterna, logga in och skicka filen till SCB. Observera att alla kursdeltagare ska vara samlade i en fil.
  • Spara filerna! Spara inskickade filer ifall du skulle behöva uppgifterna senare. Av säkerhetsskäl kan SCB inte skicka tillbaka filer med personnummer.  

Första halvåret 2017

Dokument: Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat

Excelmall – Komvux - Elever, första halvåret 2017 (xlsx)

Instruktion – Komvux – Elever, första halvåret 2017 (pdf)

Kurskoder - Komvux - Elever, första halvåret 2017 (xlsx)

Datafilbeskrivning – Komvux – Elever, första halvåret 2017 (pdf)

Kontroller – Komvux – Elever, första halvåret 2017 (pdf)

Dokument: Nationella provresultat

Excelmall – Komvux – Nationella provresultat, första halvåret 2017 (xlsx)

Instruktion – Komvux – Nationella provresultat, första halvåret 2017 (pdf)

Datafilbeskrivning – Komvux – Nationella provresultat, första halvåret 2017 (pdf)

Kontroller – Komvux – Nationella provresultat, första halvåret 2017 (pdf)

Dokument: Slutbetyg och gymnasieexamen

Excelmall – Komvux – Slutbetyg, första halvåret 2017 (xlsx)

Instruktion – Komvux – Slutbetyg, första halvåret 2017 (pdf)

Kontroller – Komvux – Slutbetyg, första halvåret 2017 (pdf)

Andra halvåret 2017

Dokument: Nationella provresultat

Excelmall – Komvux – Nationella provresultat, andra halvåret 2017 (xlsx)

Datafilbeskrivning – Komvux – Nationella provresultat, andra halvåret 2017 (pdf)

Tidsplan

Inloggningsuppgifter för första halvåret 2017 skickas per brev till skolenheterna i mitten av augusti.

Sista insändningsdag är den 15 september 2017.

Vanliga frågor

Elever och kursdeltagare

Hur redovisar jag nationella kurser?

Vad gäller kurser som påbörjas 2012-07-01 eller senare finns kurskoder för nationellt fastställda kurser inom grundläggande utbildning i instruktionen och för gymnasial vuxenutbildning på Skolverkets hemsida.

Hur redovisar jag orienteringskurser?

Orienteringskurser som påbörjas 2012-07-01 eller senare har följande Kurskoder:

  • Grundläggande nivå: GRNORI2
  • Gymnasial nivå: KGYORI1

Ges flera orienteringskurser görs ett tillägg i position 8 och 9 med 1a – 1z för att särskilja de av rektor beslutade kurserna.

Hur redovisar jag individuella kurser?

Individuella kurser inom komvux som påbörjas 2012-07-01 eller senare har följande kurskod: Gymnasial nivå: KGYIND1.

Läser eleven flera individuella kurser görs ett tillägg i position 8 och 9 med 1a - 1z för att särskilja dessa.

Hur redovisar jag delkurser inom gymnasial vuxenutbildning?

Delkurser som påbörjas 2012-07-01 eller senare skapas genom att i kurskoden i position 7 lägga till eller ersätta den siffra/bokstav som redan finns där, med gemen (liten) bokstav u–z.

Hur redovisar jag lärlingsutbildning?

Under variabeln statsbidrag ska Lärlingsutbildning som är finansierad eller delfinansierad enligt förordningen (2010:2016), markeras med 2.

Vad sätter jag för kurskod på lokala kurser?

Dessa kurskoder skapas genom att använda en nationellt fastställd bokstavskod (ej specialiseringsförkortning) för ämnet samt ett löpnummer. Det är inte tillåtet att skapa egen bokstavskod för ämnet.

Ska verksamhetspoäng rapporteras på alla kurser?

Poäng totalt och verksamhetspoäng för detta halvår ska alltid anges för varje enskild kurs på komvux på grundläggande nivå, komvux på gymnasial nivå, orienteringskurser, individuella kurser och folkhögskolekurser.

Vad är det för kursstart- resp. kursslutdatum som ska anges?

Kursstart och kursslut ska alltid anges med det datum (år,månad,dag) då varje enskild kurs startade respektive slutade/beräknas avslutas. Ange inte hela utbildningen eller terminens(periodens) kursstart/kursslut.För kursdeltagare som endast deltagit i prövning anges samma datum för kursstart och kursslut.

Hur redovisar jag PROVAL, prövning/validering?

1 = Prövning. Kursdeltagaren har gjort prövning på kursen och därefter fått betyg.

2 = Prövning efter validering. Kursdeltagarens kompetens har validerats och därefter har prövning gjorts. Kursdeltagaren har inte deltagit i undervisningen.

3 = Validering. Kursdeltagarens kompetens har validerats. Ingen prövning har gjorts. Intyg kan ha givits.

Nationella prov komvux: resultat

Ska kommunen rapportera alla sina elevers prov? Även om eleven skrivit provet hos en anordnare, tex. Hermods? Kan det finnas fall där anordnaren rapporterar in provet?

Insamlingen går ut till kommunen som får rapportera alla sina elevers prov, även för elever som skriver proven hos anordnare.

Ska vi redovisa de som gjort avbrott på kursen?

Ja, alla som deltagit i en kurs som har nationella prov ska tas med.

Hur gör vi med en elev som bara gjort en del av provet och gör resten nästa halvår?

Redovisa det ni har nu, men tänk på att nästa halvår ska samtliga kurser vara med, även de ni lägger in nu.

Ta del av den färdiga statistiken

Statistik om Komvux: elever, kursdeltagare och utbildningsresultat publiceras årligen på Skolverkets webbplats. Publicering för ett kalenderår sker i juni det efterföljande året.

Till resultatet av undersökningen

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Vardagar
08.00–16.30

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/komvux