Till innehåll på sidan

Kvartalsstatistik för vissa värdepappersbolag (OFI)

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Resultatet av undersökningen används bland annat för SCB:s finansräkenskaper samt för rapportering av finansmarknadsstatistik till Europeiska Centralbanken. 

Instruktioner

Tidsplan

Insändningsdatum för kommande rapporter:

Kvartal 1 2017 26 april 2017
Kvartal 2 2017 26 juli 2017
Kvartal 3 2017 26 oktober 2017
Kvartal 4 2017 26 januari 2018

Kvartalsstatistik för de värde­pappers­bolag som räknas som så kallade "Övriga finans­institut utom försäk­rings­företag och pensions­institut". Upp­gifterna ska vara insända till SCB senast den 15:e bank­dagen efter kvartals­skifte.

Ta del av den färdiga statistiken

För denna undersökning förekommer ingen publicering.

Juridisk information

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets‑ och sekretesslagen (2009:400). Uppgiftslämnarplikt föreligger enligt FFFS 2015:2.

Finansinspektionen är ansvarig för statistiken och SCB producerar den.

Kontakta oss

Karolina Eriksson

Telefon
010-479 41 76
E-post
karolina.eriksson@scb.se

Telefon
010-479 42 40
E-post
fmr@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/ofi