Till innehåll på sidan

Lönestatistik för Svenska kyrkan

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Löneundersökningen görs på uppdrag av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. De har, tillsammans med de fackliga organisationerna inom kyrkans område, avtal om att samla in uppgifterna. Dessa utgör sedan grund för den partsgemensamma lönestatistiken över anställda inom Svenska kyrkan. Uppgifterna är även underlag för SCB:s officiella lönestatistik.

Instruktioner

Läs igenom instruktionerna innan du börjar, det underlättar ditt arbete. Uppgiftslämnandet sker via webblankett eller fil. Logga in med användarid och lösenord.

Instruktion för löneredovisning (pdf)

Postbeskrivning för lämning via textfil (pdf)

Postbeskrivning för lämning via Excelfil (pdf)

Tidsplan

Brev med inloggningsuppgifter skickas ut vecka 46.

Sista insändningsdag är 13 december 2016.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultatet redovisas på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations webbsida.

Kontakta oss

Vardagar
08.00–16.30

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/ky