Till innehåll på sidan

Planerade studievägar i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Lämna uppgifterna

Logga in

Syftet med statistiken är att ge information om vilka utbildningar inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan som planeras att anordnas kommande läsår. De viktigaste uppgifterna är studievägar och antal planerade platser på dessa.

Statistiken utgör den enda samlade informationen som finns om det totala utbudet av studievägar i gymnasie- och gymnasiesärskolan. Skolelever och studie- och yrkesvägledare är de viktigaste användarna.

Instruktioner

Du lämnar uppgifterna genom att besvara en webblankett. Läs gärna instruktionerna innan du börjar.

Observera att det är särskilda studievägskoder för idrottsutbildningar vid riksidrottsgymnasium och nationellt godkända idrottsutbildningar, dessa anges med ett I respektive N i sista positionen i studievägskoden.

Instruktioner (pdf)

Studievägskoder gymnasieskola (xlsx)

Studievägskoder gymnasiesärskola (xlsx)

Tidsplan

Insamlingen sker tre gånger inför varje läsår. Informationen används till vägledning för elever i gymnasievalet, varför den behövs redan ett år före läsårets start. För att informationen ska vara så korrekt som möjligt, görs därför två ytterligare insamlingar senare i tiden. 

Normalt sett görs de tre olika insamlingarna i oktober, november och i mars.

Undersökningen är stängd.

Från och med hösten 2017 kommer insamlingen av Planerade studievägar att ske direkt via antagningskansliernas it-system. 

Vanliga frågor

Vad sätter jag för studievägskod?

Du hittar giltiga studievägskoder under fliken Instruktioner. Endast studievägskoder som är registrerade av Skolverket kommer att publiceras och Skolverket eller SCB ansvarar inte för lämnade uppgifters riktighet.

Vilka årskurser ska studievägarna rapporteras för?

Ange studievägskoder på programnivå som ska starta läsåret 2017/2018 samt inriktningarna
för dessa program som erbjuds antingen år 1 eller år 2.

Jag har ingenting att rapportera, hur gör jag?

Logga ändå in i webblanketten, fyll i kontaktuppgifter och skicka sedan in till SCB. 

När och hur ska antalet platser rapporteras?

Ange antal platser på programnivå, man behöver inte redovisa antal platser på inriktning.

Exempel: Om skolan erbjuder 60 platser på Estetiska programmet - varav 30 på inriktningen Dans samt 30 på Musik - ska 60 platser anges som total summa för hela programmet (på koden ES – Estetiska programmet), medan inriktningarna redovisas utan antal platser.

Endast antal platser som redovisats på programnivå kommer att publiceras.

Skolan finns inte/ kommer att läggas ned. Hur gör jag?

Logga ändå in i webblanketten, fyll i kontaktuppgifter och skicka sedan in till SCB. Om det finns studievägskoder från tidigare insamlingar ska dessa tas bort genom att bocka i att programmen inte längre erbjuds.

Ta del av den färdiga statistiken

Informationen kommer att finnas tillgänglig på Skolverkets webbplatser

www.gymnasieinfo.se

www.utbildningsinfo.se

www.väljaskola.se

Informationen kommer också att publiceras på andra aktörers webbplats, bland annat www.allastudier.se.

Aktuellt

Undersökningen är stängd.
Från och med hösten 2017 kommer insamlingen av Planerade studievägar att ske direkt via antagningskansliernas it-system.

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Vardagar
08.00–16.30

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/planstud