Till innehåll på sidan

Räkenskapssammandrag för landsting

Lämna uppgifterna

Logga in

Räkenskapssammandraget (RS) är en årlig insamling av ekonomiska uppgifter från samtliga landsting och regioner. Syftet med RS är att både på landstings- och riks­nivå ge en tillförlitlig information om lands­tingens ekonomi, nuläge och utveckling.

RS används av Nationalräkenskaperna som källa för att bland annat beräkna den offentliga sektorns andel av BNP. RS är även en viktig källa för staten vid uppföljning och utvärdering av landstingens verksamhet. Statistiken används också för beräkning av både finansiella nyckeltal och olika verksam­hets­nyckeltal, som används av statliga myndigheter, politiker och allmänhet för att jämföra lands­tingens ekonomi.

Instruktioner

Nedan finns instruktioner, ett neutralt blankettexempel, SKL:s verksamhetsindelning VI 2000 samt L-BAS 2013. Blankettexemplet är utan bakgrundsuppgifter. Observera att kontrollerna och formlerna i blankettexemplet kan avvika från kontrollerna och formlerna i den slutgiltiga versionen av blanketten. 

Blankettexempel (xls)

Nyheter i Blanketten (pdf)

Instruktioner (pdf)

Verksamhetsindelning VI 2000 (pdf)

L-BAS 2013

Tidsplan

Missiv skickas ut den 6 mars 2017

Sista insändningsdatum är 3 april 2017

Vanliga frågor

Går det att få anstånd med att lämna uppgifterna?

Skriv ett mejl till uls@scb.se med förklaring till förseningen. Därefter kan vi ta ett beslut om anstånd.

Ta del av den färdiga statistiken

Publicering av resultatet sker under ämnesområdet offentlig ekonomi.

Till resultatet av undersökningen

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Vardagar
08.00–16.30

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/rslandsting