Till innehåll på sidan

Räkenskapssammandrag för landsting

Lämna uppgifterna

Logga in

Räkenskapssammandraget (RS) är en årlig insamling av ekonomiska uppgifter från samtliga landsting och regioner. Syftet med RS är att både på landstings- och riks­nivå ge en tillförlitlig information om lands­tingens ekonomi, nuläge och utveckling.

RS används av Nationalräkenskaperna som källa för att bland annat beräkna den offentliga sektorns andel av BNP. RS är även en viktig källa för staten vid uppföljning och utvärdering av landstingens verksamhet. Statistiken används också för beräkning av både finansiella nyckeltal och olika verksam­hets­nyckeltal, som används av statliga myndigheter, politiker och allmänhet för att jämföra lands­tingens ekonomi.

Instruktioner

Observera att instruktionerna för RS2017 och Verksamhetsindelningen VI2000 inte är klara än, de kommer att publiceras så fort som möjligt. Under tiden finns länkarna till förra årets dokument kvar.

Blankettexemplet är olåst och utan bakgrundsuppgifter. Observera att inlagda kommentarer, kontrollerna och formlerna i blankettexemplet kan avvika från kontrollerna och formlerna i den slutgiltiga versionen av blanketten.

Blankettexempel (xlsx

Instruktioner 2017 (pdf)

Verksamhetsindelning VI 2000 (pdf)

L-BAS 2013

Tidsplan

Missiv skickas ut den 5 mars 2018

Sista insändningsdatum är 5 april 2018

Vanliga frågor

Går det att få anstånd med att lämna uppgifterna?

Skriv ett mejl till uls@scb.se med förklaring till förseningen. Därefter kan vi ta ett beslut om anstånd.

Ta del av den färdiga statistiken

Publicering av resultatet sker under ämnesområdet offentlig ekonomi.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och SCB:s föreskrifter (SCB-FS 2017:17). Samråd har skett med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Alla uppgifter som ingår i RS är offentliga. Uppgift om vem som är kontaktperson för undersökningen sparas för att underlätta eventuella kontakter.

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Vardagar:
08.00–16.30

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/rslandsting