Till innehåll på sidan

Arbetsställenummer på kontrolluppgiften (RAMS)

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Denna enkät går ut till företag som lämnat kontrolluppgifter till Skatteverket där uppgiften om arbetsställenummer (ruta/fältkod 060) är ofullständig eller saknas helt.

Den registerbaserade arbetsmarknads­statistiken (RAMS) syftar till att ge årlig information om sysselsättning, pendling och närings­struktur, liksom personals­trukturen i företag och på arbets­ställen. Den ska också belysa händelser och flöden på arbets­marknaden utifrån longitudinella ansatser. Statistiken används inom kommuner, länsstyrelser och regioner samt statliga verk och myndigheter.

Tidsplan

Sista insändningsdag är 25 april 2017.

Vanliga frågor

Varför ska vi lämna uppgifter?

Arbetsgivare som bedriver verksamhet på mer än ett arbetsställe ska ange arbetsställenummer på lönekontrolluppgifterna för sina anställda. Bland de kontrolluppgifter avseende inkomståret 2016 som ni levererat till Skatteverket fanns det kontrolluppgifter som saknade eller hade ett för SCB okänt arbetsställenummer.Dessa ska kompletteras/rättas.

Kan jag få betalt för att lämna uppgifter om mitt företag?

Nej. Uppgiftslämnandet är en lagstadgad skyldighet för företag och organisationer, därför utbetalas ingen ersättning. Varken SCB eller någon annan myndighet har beviljats medel att ersätta företagen med för inlämnandet av uppgifter till den officiella statistiken.

Jag har inte kvar inloggningsuppgifterna. Hur får jag nya?

Ring eller mejla oss och ange organistionsnummer och dina kontaktuppgifter så skickar vi ut nya inloggningsuppgifter till dig. Kontaktuppgifter till oss hittar du under Kontakta oss på denna sida.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultat publiceras i december respektive år, 12 månader efter mättillfället november månad. Publicering sker under ämnesområdet arbetsmarknad.

Till resultatet av undersökningen

Kontakta oss

Vardagar
08.00–16.30

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/ramsenkaten