Till innehåll på sidan

Resultaträkning för investeringsfonder, år

Lämna uppgifterna

Logga in

Statistiken om investeringsfonder visar utvecklingen över tiden för tillgångar och skulder hos svenskregistrerade investeringsfonder som står under Finansinspektionens tillsyn. Uppgifterna redovisar fondförmögenheten samt belopp för köpta och inlösta fondandelar och redogör för hur fondernas innehav är fördelade.

Uppgifterna används till SCB:s finansräkenskaper och för vissa rapporter till EU. De efterfrågade uppgifterna utgör också ett nödvändigt underlag i de årliga Nationalräkenskaperna.

Instruktioner

Instruktion för rapportering i SCB:s excelformulär (pdf)

Beskrivning av textfil för inläsning (pdf)

Missiv

Blanketter

Rapporteras i TKR

Fonder, resultaträkning, ÅR, rapporteras i TKR (xls)

Fonder, resultaträkning, år, med variabelkod synlig i cellerna (xls)

Tidsplan

Insändningsdatum för kommande rapport:

År 2016 skickas den 28 april 2017.

Ta del av den färdiga statistiken

För denna undersökning förekommer ingen publicering.

Till resultatet av undersökningen

Kontakta oss

Julia Kahlström

Telefon
010-479 46 53
E-post
julia.kahlstrom@scb.se

Katya Vasileva

Telefon
010-479 42 64
E-post
katya.vasileva@scb.se

Telefon
010-479 42 40
E-post
fmfi@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/fonderresultat