Till innehåll på sidan

Särskolan: elever per 15 oktober

Lämna uppgifterna

Logga in

På uppdrag av Skolverket genomför Statistiska centralbyrån (SCB) en insamling om elever i grund­särskolan samt gymnasie­särskolan. Även uppgifter om integrerade särskole­elever i grund- respektive gymnasie­skolan samlas in.

Uppgifterna utgör en del i Skolverkets nationella uppföljnings­system. Under­sökningen ligger till grund för insamlingen om kommunens kostnader för barnomsorg, skola och vuxen­utbildning, samt underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå.

Instruktioner

Uppgifterna lämnas till SCB genom att ni loggar in och besvarar webblanketten.

Träningsskola:

När ett mottagande i grundsärskolan sker ska huvudmannen för utbildningen besluta om eleven huvudsakligen ska läsa ämnen eller ämnesområden (inriktning träningsskola). Elever som huvudsakligen läser ämnesområden kan anses gå i grundsärskolans inriktning träningsskola. 

Integrerad elev:

Med integrerade särskoleelev menas elev som är mottagen i särskolan men som får sin undervisning i grundskoleklass eller gymnasieskoleklass, med minst halva antalet veckotimmar som gäller för aktuell årskurs enligt timplan.

Tidsplan

Sista insändningsdag är 1 november 2017.

Ta del av den färdiga statistiken

Statistiken publiceras i Skolverkets olika publikationsserier, t.ex. ”Barnomsorg, skola och vuxenutbildning i siffror” (maj), ”Barnomsorg, skola och vuxenutbildning – jämförelsetal för huvudmän” (april), och ”Beskrivande data om barnomsorg, skola och vuxenutbildning” (oktober). Samtliga rapporter finns tillgängliga via Skolverkets webbplats.

Till resultatet av undersökningen

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Vardagar
08.00–16.30

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/sarskola