Till innehåll på sidan

Skolkostnader

Välkommen att lämna uppgifter för Skolkostnader 2016

Lämna uppgifterna

Logga in

Uppgifter om kostnader och intäkter för skolor samlas årligen in från huvudmän som enligt skolenhetsregistret är huvudman för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, sameskola, specialskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare.

Uppgifterna utgör en del av Skolverkets nationella uppföljningssystem för att ge en samlad bild av kostnader för skolväsendet på nationell och lokal nivå för jämförelser och utveckling av skolan. Främsta användarna av uppgifterna är riksdag, regering och kommuner.

Statistikansvarig myndighet är Skolverket.

Instruktioner

  • Uppgifterna lämnas till SCB genom att ni loggar in och besvarar en webblankett.
  • Insamlingen riktar sig till fristående skolenheter, sameskolor, specialskolor, kommunalförbundens- och landstingens skolor.

Instruktioner (pdf)

Tidsplan

Missiv med inloggningsuppgifter skickas från SCB i slutet av mars/april.

Sista insändningsdag är 24 april 2017.

Uppgifterna publiceras av Skolverket i september 2017.

Ta del av den färdiga statistiken

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Vardagar
08.00–16.30

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/skolkost