Till innehåll på sidan

Skörd av matpotatis

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Statistiken över skörd av matpotatis utnyttjas som underlag för myndigheter och näringsliv inom områdena jordbruk, ekonomi och miljö. Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik och resultaten är också underlag för den rapportering Sverige måste göra till EU.
 
Jordbruksverket använder skördestatistiken för ekonomiska kalkyler inom jordbrukssektorn och för uppföljning av jordbrukspolitiska beslut. Resultaten används också när Jordbruksverket tar fram försörjningsbalansberäkningar och beredskapsplanering för Sverige.

Universiteten använder statistiken i undervisningen och i olika forskningsprojekt, även forskning med miljöanknytning. t.ex. om näringsämnenas kretslopp.

Ta del av den färdiga statistiken

Preliminära resultat publiceras i början av december och redovisas då för län, produktionsområden och för landet som helhet. Under våren året därpå publiceras definitiva resultat. Publicering sker på SCBs hemsida för Jord‑ och skogsbruk, fiske och på Jordbruksverkets hemsida under Ta del av statistiken.

Till resultatet av undersökningen

Kontakta oss

Gunnel Wahlstedt

Telefon
010-479 62 45
E-post
gunnel.wahlstedt@scb.se