Till innehåll på sidan

SoL - Förmedlade privata stugor och lägenheter

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

En gång per månad samlar Statistiska centralbyrån (SCB) in uppgifter om företag och organisationer som bedriver kommersiell förmedling av privata stugor och lägenheter i Sverige. Av de uppgifter som samlas in producerar SCB statistik med syfte att löpande kunna förstå och beskriva turismens utveckling i Sverige.

Undersökningen av förmedlade privata stugor och lägenheter (SoL) ingår tillsammans med undersökningen av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem och campingplatser i Inkvarteringsstatistiken.

Inkvarteringsstatistiken används bland annat som underlag till beslut om särskilda turistsatsningar på lokal, regional och nationell nivå. Uppgifterna som samlas in ligger även till grund för beräkningen av rese- och turistindustrins effekter på Sveriges ekonomi och sysselsättningen.

Inkvarteringsstatistiken ingår i Sveriges officiella statistik och genomförs av SCB på uppdrag av Tillväxtverket.

Instruktioner

Välj Logga in och fyll i era inloggningsuppgifter för att komma direkt till enkäten. Kontakta oss om ni saknar era inloggningsuppgifter.

Det går också bra att skicka in uppgifterna via en strukturerad textfil. Hör efter med er bokningssystemleverantör om de har utvecklat denna möjlighet annars kan de kontakta oss för en kravspecifikation.

Tidsplan

Sista insändningsdag är den 5:e varje månad. Det är viktigt att ni svarar även om förmedlingen inte har haft någon beläggning.

Ta del av den färdiga statistiken

Publicering sker via Statistikdatabasen på SCB:s webbplats under ämnesområde Näringsverksamhet.

Preliminära månadsresultat publiceras cirka 4 veckor efter mätmånadens slut. Det slutliga helårsresultatet publiceras i april påföljande år.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken samt Förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. I Turistdelegationens (numera Tillväxtverket) föreskrifter om inkvarteringsstatistiken (SCB-FS 1997:12) framgår det i detalj vilka uppgifter som avses.

Uppgifter som lämnas till SCB är skyddade enligt 24 kap 8 § Offentlighets- och sekretesslag (2009:400). Det innebär bl.a. att inget enskilt företag ska kunna identifieras vid publicering. Uppgifterna används endast i syfte att producera statistik.

Kontakta oss

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/sol