Till innehåll på sidan

Specialskolan: slutbetyg

Lämna uppgifterna

Logga in

På uppdrag av Skolverket genomför Statistiska centralbyrån (SCB) en insamling av slutbetygen i specialskolan årskurs 10. Undersökningen omfattar elever som har avslutat årskurs 10 i specialskolan.

Instruktioner

Uppgifterna lämnas till SCB antigen via text- eller Excelfil.

Följande ska inte rapporteras

  • Elever inskrivna i särskolan
  • Integrerade särskoleelever som får enstaka grundskolebetyg
  • Betyg för elever i specialskolan som läser enligt särskolans kursplan
  • Upplästa betyg t.ex. genom sommarskola

Dokument

Till systemleverantörer

Tidsplan

Brev med inloggningsuppgifter skickas under maj månad.

Sista insändningsdatum är 18 juni 2018.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultatet publiceras på Skolverkets webbplats.

Juridisk information

Med stöd av föreskrifter i Förordning om vissa personuppgifter för officiell statistik (2001:100) får de insamlade uppgifterna registreras och lagras. Vid publicering kommer inga enskilda individer att kunna identifieras.

Uppgifterna behandlas i enlighet med personuppgiftslagen, PUL, (1998:204).

I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller sekretess enligt 24 kap 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Vardagar
08.00–16.30

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/ak10