Till innehåll på sidan

Spetsutbildning i grundskolan

Lämna uppgifterna

Logga in

På uppdrag av Skolverket samlar Statistiska centralbyrån (SCB) in uppgifter om elever och pedagogisk personal inom spetsutbildningen med mätdatum 15 oktober.

Uppgifterna samlas in från både kommunala och fristående skolenheter.

Instruktioner

Uppgifterna lämnas till SCB genom att ni loggar in och skickar in Excelmall för både elever och lärare.

Dokument

Tidsplan

Sista insändningsdag är 1 november 2017.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultatet publiceras på Skolverkets webbplats under rubriken statistik.

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Vardagar
08.00–16.30

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/spets