Till innehåll på sidan

Trädbränsle- och torvpriser

Syftet med undersökningen är att visa kostnadsutvecklingen på biobränslen, som fått allt större betydelse i det svenska energisystemet.

Undersökningen innehåller cirka 160 företag/arbetsställen som förbrukar trädbränslen eller torv. Urvalet har gjorts med statistiska metoder.

Resultaten används dels av Energimyndigheten i utredningar om det svenska energisystemet och dels av andra statistikanvändare, främst användare/köpare och producenter/säljare av biobränslen.

Ta del av den färdiga statistiken

Undersökningens redovisas på Energimyndighetens webbplats.

Energiprisutveckling på Energimyndighetens webbplats

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Skyldighet att lämna uppgifter föreligger enligt lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken samt Energimyndighetens föreskrift (STEMFS 2016:5) (pdf).

Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Uppgifter som lämnas enligt denna blankett kommer att hanteras i enlighet med 24 kap. 8§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). När uppgifterna redovisas kommer inga enskilda företag att kunna identifieras.

Kontakta oss

Emilia Hygstedt

Telefon
010-479 64 19
E-post
emilia.hygstedt@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/tradtorv