Till innehåll på sidan

Trädbränsle- och torvpriser

Syftet med undersökningen är att visa kostnadsutvecklingen på biobränslen, som fått allt större betydelse i det svenska energisystemet.

Undersökningen innehåller cirka 160 företag/arbetsställen som förbrukar trädbränslen eller torv. Urvalet har gjorts med statistiska metoder.

Resultaten används dels av Energimyndigheten i utredningar om det svenska energisystemet och dels av andra statistikanvändare, främst användare/köpare och producenter/säljare av biobränslen.

Ta del av den färdiga statistiken

Undersökningens redovisas på Energimyndighetens webbplats.

Energiprisutveckling på Energimyndighetens webbplats

Till resultatet av undersökningen

Kontakta oss

Emilia Hygstedt

Telefon
010-479 64 19
E-post
emilia.hygstedt@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/tradtorv