Till innehåll på sidan

Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC)

Undersökningar av levnadsförhållanden (ULF/SILC) är en undersökning som görs av Statistiska centralbyrån varje år. Syftet med undersökningen är att ge en bild av den svenska befolkningens levnadsförhållanden. Frågorna handlar bland annat om fritid, sysselsättning, hälsa och boende. Resultaten är en viktig kunskapskälla för beslutsfattare, forskare, journalister och allmänhet. Undersökningen görs på beslut av riksdagen och är en del av Sveriges officiella statistik.

Mer information om undersökningen finns på Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC)

Alla svar är viktiga

De som med slumpens hjälp har valts ut att delta i undersökningen utgör tillsammans ett Sverige i miniatyr. Varje utvald person representerar en grupp människor som till exempel är i samma ålder och som bor i samma region. Varje intervjuad person är oerhört viktig, eftersom alla människors svar, oavsett livssituation, behövs för att på ett rättvist sätt kunna beskriva hur vi lever i Sverige idag. Genom att vara med i undersökningen hjälper man till att beskriva hur den svenska befolkningens levnadsförhållanden ser ut.

De lämnade uppgifterna skyddas

Alla som arbetar med undersökningen har tystnadsplikt och alla uppgifter som samlas in är sekretesskyddade. Det styrs av 24 kapitlet 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Om svaren lämnar SCB för att användas för annan statistik eller i forskning, gäller samma sekretesskydd.

När undersökningens resultat redovisas läggs svaren samman och blir till tabeller och diagram. Det går alltså inte att se vad någon enskild person har svarat.

Instruktioner

Ta del av den färdiga statistiken

Till resultatet av undersökningen

Kontakta oss

Allmänna frågor

Telefon
010-479 42 60, 010-479 62 00
E-post
ulf@scb.se

Boka tid för intervju

Telefon
Ring eller sms:a till 010-479 62 00
Det går även bra att boka en tolkintervju.

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/ulf-ul