Till innehåll på sidan

Uppkommet avfall under 2016

Lämna uppgifterna

Logga in

Syftet med undersökningen är att få kunskap om vilka typer av avfall och mängder som uppkommer inom olika branscher. Resultatet används bland annat till att ge beslutsfattare, myndigheter och forskare ett underlag i frågor som rör avfall och dess hantering.

Undersökningen om uppkommet avfall genomförs av Statistiska centralbyrån (SCB) som är en del av Svenska MiljöEmissionsData (SMED). Uppdragsgivare är Naturvårdsverket.

Om uppgiftslämnandet

Uppgiftslämnande till denna undersökning är frivilligt.

Uppgifterna som lämnas skyddas av sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Vid redovisning kommer inga enskilda företag att kunna identifieras. Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR).

Tidsplan

Undersökningen skickas ut under vecka 17 2017. Sista svarsdag är den 17 maj 2017. 

Vanliga frågor

Vad menas med arbetsställe?

Arbetsställe är en arbetsplats som finns på en faktisk, geografisk adress. Mindre företag har ofta bara ett arbetsställe, dvs. företag och arbetsställe är samma sak, medan större företag i regel har flera arbetsställen.

Hur vet jag vilket arbetsställe som frågorna gäller?

Information om arbetsstället finns inne i själva webblanketten, på första sidan. Där står även arbetsställenumret (CFAR), vilket är samma nummer som används i redovisningen av kontrolluppgifter till Skatteverket.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultatet av undersökningen publiceras på Naturvårdsverkets webbplats i juni 2018, samt i rapporten Avfall i Sverige 2016. Utöver detta kommer statistiken också publiceras i SCB:s statistikdatabas.

Till resultatet av undersökningen

Kontakta oss

Lars Viklund
010- 479 49 64
miljostatistik@scb.se

Tove Rosenblom
010 ‑ 479 43 49
miljostatistik@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/avfall