Till innehåll på sidan

Värdepappersinnehav (VINN)

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Statistiken om värdepappersinnehav är en undersökning som genomförs av SCB på uppdrag av Riksbanken. Här finns information om undersökningen och kontaktpersoner på SCB. Inrapporteringen sker via en separat inrapporteringssida, se länk under Lämna dina uppgifter.

Statistiken om värdepappersinnehav innehåller uppgifter om svenska placerares innehav av värdepapper, värdepapper för värdepapper. Det främsta syftet med insamlingen är att tillgodose behov inom stabilitetsarbetet och i den penningpolitiska analysen. Statistiken om värdepappersinnehav gör det möjligt att, vid exempelvis internationella finansiella kriser, analysera exponeringar och spridningsrisker för svenska värdepappersportföljer.

Förordningar och regelverk

Instruktioner

För att underlätta uppgiftslämnandet finns dokument som beskriver hur insamlingen går till. Då rapporteringen skiljer sig något mellan olika uppgiftslämnare hittar du här allmän dokumentation, vidare information återfinns under respektive uppgiftslämnargrupp enligt uppdelning nedan. Har du några frågor kring materialet är du välkommen att kontakta oss, se kontaktuppgifter till höger.

Instruktioner och XML-scheman för grupper av uppgiftslämnare

Monetära finansinstitut (MFI)

Systemviktiga institut (bankgrupper)

Värdepapperscentraler

Förvaltare

AP-fonder, försäkringsföretag, understödsföreningar med flera

Användarhandledningar

Inrapportering Indataportalen (pdf)

Filleverans till VINN och KRITA (pdf)

SCB:s produktionscykel och hantering av revideringar för VINN och KRITA (pdf)

Documents in English

Statistics Sweden’s production cycle and handling of revisions for VINN and KRITA (pdf)

User manual – reporting in the Indata portal (pdf)

Filesubmissions to VINN and KRITA (pdf)

Tidsplan

Införande av VINN

  • 2017-04-01 – Testrapportering för samtliga uppgiftslämnare möjlig
  • 2017-04-01- Ordinarie rapportering för V10 (AP-fonder, försäkringsföretag, undersökningsföretag med flera) startar
  • 2017-05-10 – Deadline ordinarie rapportering för V10 avseende mars 2017
  • 2017-07-28 – Deadline ordinarie rapportering för V10 avseende juni 2017
  • 2017-10-01 – Ordinarie rapportering för resterande uppgiftslämnare i VINN startar (V40, V50, V60 och V42)
  • 2017-10-20 Deadline ordinarie rapportering för V10 avseende september 2017
  • 2017-10-27 – Deadline ordinarie rapportering för V40 (Monetära finansinstitut (MFI)) avseende september 2017
  • 2017-10-31 – Deadline ordinarie rapportering för V50 (Förvaltare) avseende september 2017
  • 2017-10-31 – Deadline ordinarie rapportering för V60 (Värdepapperscentraler) avseende september 2017
  • 2017-11-03 – Deadline ordinarie rapportering för V42 (Systemviktiga institut (bankgrupper)) avseende september 2017

Ta del av den färdiga statistiken

För denna undersökning förekommer ingen publicering.

Kontakta oss

Hanna Wäin

Telefon
010-479 43 68

Jon Smedsaas

Telefon
010-479 47 08
E-post
vinn@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/vinn