Till innehåll på sidan

Vattenbruk

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Nu är det dags för den årliga undersökningen om vattenbruk som Statistiska centralbyrån (SCB) genomför på uppdrag av Jordbruksverket. Undersökningen vänder sig till alla med tillstånd att kommersiellt odla fisk, kräftor, musslor, ostron eller alger. Vattenbruksstatistiken används av en rad olika myndigheter, företag och organisationer. Exempel på svenska användare: Jordbruksverket, Havs- och vattenmyndigheten, Miljö- och energidepartementet, Naturvårdsverket, Näringsdepartementet, Vattenfall, Vattenbrukarnas riksförbund, länsstyrelser, tidningar och tidskrifter, företag inom livsmedelsbranschen samt forskningsinstitutioner. Vattenbruksstatistiken tillgodoser  ett stort allmäninformativt behov.

Instruktioner

För att underlätta ditt uppgiftslämnande finns här en instruktion till hur du fyller i webblanketten. Läs igenom denna innan du börjar, det underlättar ditt arbete.

Tidsplan

Brev med inloggningsuppgifter till webblankett skickas ut per post första veckan i mars.

Sista svarsdatum är 5 april 2017.

Vanliga frågor

Varifrån kommer de förtryckta uppgifterna?

Vi förtrycker en del uppgifter i blanketten från de svar Ni lämnade föregående år. Om de är felaktiga ber vi er justera uppgifterna till de korrekta.

Går det bra med uppskattade värden?

Vi är medvetna om att det i blanketten finns många variabler och att det i en del fall kan innebära svårigheter att fördela sin verksamhet. Uppgifterna kan i dessa fall uppskattas.

Om en odling bytt ägare, hur gör man då?

Om odling har bytt ägare, vänligen skriv in ny ägares kontaktuppgifter. Ange gärna när ägarskiftet skedde.

Om en odling är nedlagd, hur gör man då?

Om odling har upphört, var vänlig ange detta med kryss (X) i avsedd ruta. Skriv gärna en kommentar om när företaget lades ned.

Hur vet vi att uppgifterna kommit fram?

När ni skickat uppgifterna via webblanketten får ni en bekräftelse att uppgifterna är inskickade. Får ni denna kan ni vara säkra på att uppgifterna kommit fram.

Kan jag spara mina ifyllda uppgifter från en webblankett?

Man kan Spara ner samt Skriva ut ifyllda svar genom att klicka på Skriv ut, högst upp på webbsidan. Detta kan göras både innan och efter att man har skickat in sina svar.

Kan vi fylla i en pappersblankett istället?

Vi skickar inte längre ut några pappersblanketter, kontakta oss om ni har behov av en sådan.

Kan vi få anstånd med att lämna uppgifterna?

Normalt är det inga problem att förlänga svarstiden något. Ni underlättar dock vårt arbete genom att skicka e-post eller ringa. Glöm inte att ange ert organisationsnummer.

Kan jag få betalt för att lämna uppgifter om mitt företag?

Nej, ersättning utbetalas ej.

Ta del av den färdiga statistiken

Undersökningsresultatet publiceras i Statistiska meddelanden (JO 60 SM) som finns åtkomligt via Jordbruksverkets och SCB:s webbplatser.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Alla lämnade svar för enskilda uppgiftslämnare är sekretessbelagda. Uppgifterna som lämnas är skyddade enligt 24 kap.8 § offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400).

Det är du själv som avgör om du vill delta, men för att det ska bli säkra resultat är det viktigt att alla medverkar. Vid publicering kommer inga enskilda odlingar att kunna identifieras.

Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR). De insamlade uppgifterna kan komma att användas för annan statistik och för forskning.

Aktuellt

Du som lämnar uppgifter via vår webbplats får hädanefter inte någon pappersblankett skickad till dig. Detta för att minska pappersutskicken.

Kontakta oss

Vardagar
08.00–16.30

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/vattenbruk