Till innehåll på sidan

Global systemically important banks (GSIB)

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Tidsplan

Senaste datum för att skicka in den kombinerade GSIB-rapporten till SCB under 2017 och 2018:

GSIB Main
Tidsplan

GSIB Bridge
Tidsplan

Referensmånad Datum Referensmånad Datum
2017-09-30 2017-10-31    
2017-12-31 2018-01-31 2017-12-31   2018-01-31
2018-03-31 2018-04-30    
2018-06-30 2018-07-31    
2018-09-30 2018-10-31    
2018-12-31 2019-01-31  2018-12-31  2019-01-31

Juridisk information

Uppgiftslämnarplikt föreligger med stöd av lagen om Sveriges riksbank (1988:1385) 6 kap. 9 § lagen samt enligt Riksbankens föreskrifter RBFS 2014:2 om instituts rapportering av finansmarknadsstatistik.

Uppgifterna som lämnas till SCB är sekretesskyddade enligt 24 kap. 8 §, offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Sekretess gäller även hos SCB i dess verksamhet enligt lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna, enligt 30 kap. 4a § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Hos Riksbanken omfattas uppgifterna av lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank, offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och förordningen om europeisk statistik(Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009).

Riksbankens föreskrifter och allmänna råd (RBFS 2014:2) om instituts rapportering av finansmarknadsstatistik (English) (1,1 MB) (pdf)

Kontakta oss

Telefon
010-479 42 40
E-post
fmr@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/gsib