Till innehåll på sidan

Inkvarteringsstatistik

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

En gång per månad samlar Statistiska centralbyrån (SCB) in uppgifter från Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem och campingplatser samt från företag och organisationer som bedriver kommersiell förmedling av privata stugor och lägenheter. Av de uppgifter som samlas in producerar SCB inkvarteringsstatistik med syfte att löpande kunna förstå och beskriva turismens utveckling i Sverige.

Inkvarteringsstatistiken används bland annat som underlag till beslut om särskilda turistsatsningar på lokal, regional och nationell nivå. Uppgifterna som samlas in ligger även till grund för beräkningen av rese- och turistindustrins effekter på Sveriges ekonomi och sysselsättningen.

Inkvarteringsstatistiken ingår i Sveriges officiella statistik och genomförs av SCB på uppdrag av Tillväxtverket.

Instruktioner

Välj Logga in och fyll i era inloggningsuppgifter för att komma direkt till enkäten. Kontakta oss om ni saknar era inloggningsuppgifter.

Det går också bra att skicka in uppgifterna via en strukturerad textfil. Hör efter med er bokningssystemleverantör om de har utvecklat denna möjlighet annars kan de kontakta oss för en kravspecifikation.

Tidsplan

Sista insändningsdag är den 5:e varje månad. Det är viktigt att ni svarar även om anläggningen inte har haft någon beläggning.

Vanliga frågor

Förtryckta uppgifter på blanketten om kontaktperson, organisations­nummer, kapacitet, m.m. stämmer inte – hur gör vi?

Meddela gärna oss om ägarbyte och nya kontaktuppgifter via e-post eller telefon.

Finns det möjlighet att lämna uppgifter via Internet?

Ja, sedan flera år tillbaka finns det ett webbformulär för Inkvarteringsstatistiken. Där har kan du automatiskt summera och upptäcka eventuella fel samt få en bra överblick över inlämnade uppgifter i en specialanpassad sammanställning. Det går också att se tidigare inlämnade uppgifter som lämnats via Internet.

Vi har ett bokningssystem som vi vill utnyttja för rapportering till SCB – hur gör vi?

Då finns det möjlighet att skicka in övernattningsrapporten via en strukturerad textfil. Denna rapporteringstyp är det minst tidskrävande alternativet och kan göras helt automatiskt varje månad.

Många av de bokningssystemleverantörer som finns på marknaden idag har utvecklat denna rutin för sina kunder. Hör efter med din bokningssystemleverantör om funktionen redan finns, i annat fall kan de kontakta oss för en så kallad kravspecifikation.

Vi har haft noll beläggning – måste vi skicka in månadsrapporten?

Ja, noll beläggning ska rapporteras.

Hur beräknar man antalet ankomster (nyinkomna) och antalet gästnätter (övernattningar)?

Exempel: Fyra personer som övernattat i 7 nätter ger 28 övernattningar och 4 ankomster.

Antalet övernattade gäster och belagda rum (stugor) fylls i per dag.

Vi har skickat in felaktiga uppgifter - vad gör vi?

Vi kan låsa upp dina uppgifter när du har skickat in dem till SCB, vilket innebär att du då kan gå in och ändra dem, och skicka in rapporten på nytt. Kontakta oss via e-post eller telefon så hjälper vi dig med detta.

Jag har tappat bort mina inloggningsuppgifter - vad gör jag?

Kontakta oss via e-post eller telefon och tala om vilken anläggning det gäller. Uppge anläggningsnamn, företagsnamn och organisationsnummer.

Hur kommer det sig att mitt företaget ingår i undersökningen?

Det är en totalundersökning. Alla som bedriver kommersiell övernattningsverksamhet i Sverige är med i undersökningen. Det innefattar samtliga hotell, pensionat, kurs- och konferensgårdar och vandrarhem med minst 5 rum eller 9 bäddar samt alla stugbyar med minst 5 stugor eller 20 bäddar.

Kan vi köpa oss fria från undersökningen?

Nej, ett företag kan inte köpa sig fri från undersökningen. Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och SCB:s föreskrifter (SCB-FS 1997:12).

Kan jag få betalt för att lämna uppgifter om mitt företag?

Nej. Uppgiftslämnandet är en lagstadgad skyldighet för företag och organisationer, därför utbetalas ingen ersättning. Varken SCB eller någon annan myndighet har beviljats medel att ersätta företagen med för inlämnandet av uppgifter till den officiella statistiken.

Ta del av den färdiga statistiken

Publicering sker via Statistikdatabasen på SCB:s webbplats under ämnesområdet Näringsverksamhet.

Preliminära månadsresultat publiceras cirka 4 veckor efter mätmånadens slut. Det slutliga helårsresultatet publiceras i april påföljande år.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet gäller enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och föreskrift (TVFS 2017:1).

Alla uppgifter som lämnas till SCB är sekretesskyddade enligt 24 kap 8 § sekretesslagen (2009:400). Det innebär bl.a. att inget enskilt företag ska kunna identifieras vid publicering. Uppgifterna används endast i syfte att producera statistik.

Kontakta oss

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/inkvartering