Till innehåll på sidan

Rapportering av utländska fordringar och skulder (RUTS)

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Rapportering av utländska tillgångar och skulder (RUTS) är en kvartalsstatistik för Monetära finansinstitut (MFI). Uppgifterna används till Riksbankens finansmarknads­statistik, SCB:s produktion av betalnings­balansen, samt i rapporter till ECB och BIS. Uppgifterna används också av Riksbanken för statistikändamål. Finansinspektionen och Riksbanken kan även använda uppgifterna för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna.

Instruktioner

Tidsplan

Senaste datum för att lämna in RUTS-blanketten till SCB under 2017:

Referens-
månad
Datum
december

31 januari

mars

30 april

juni

31 juli

september

31 oktober

Ta del av den färdiga statistiken

Publicering av resultatet sker under ämnesområdet finansmarknad i en publikation. Publicering sker den 19:e bankdagen i andra månaden efter kvartalsskifte.

Till resultatet av undersökningen

Publicering sker även av Bank of International Settlements (BIS) högst 17 veckor efter kvartalsskifte. 

Kontakta oss

Telefon
010-479 42 40
E-post
fmr@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/ruts