På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

SCB:s medborgarundersökning

I SCB:s medborgarundersökning får kommunens invånare tycka till om sin kommun och dess verksamheter. De betygsätter följande tre områden:

  • Kommunen som en plats att bo och leva på
    (Nöjd-Region-Index)
  • Kommunens verksamheter
    (Nöjd-Medborgar-Index)
  • Medborgarnas inflytande i sin kommun
    (Nöjd-Inflytande-Index)

Från och med 2017 genomförs SCB:s medborgarundersökning en gång per år. Enkäten kan besvaras antingen via en pappersenkät eller på webben.

Varje kommun som deltar får en egen analysrapport. I rapporten redovisas kommunens egna resultat, jämförelser med samtliga deltagande kommuner och med kommuner i olika storleksklasser.

Information om årets undersökning skickas till kommunerna i slutet av mars 2017.

 

Tilläggsfrågor i samarbete med Håll Sverige Rent

I samarbete med stiftelsen Håll Sverige Rent erbjuder SCB Sveriges kommuner att mäta invånarnas attityd till ned­skräp­ning i kommunen. Frågorna handlar om kommun­invån­arnas attityder till ned­skräp­ning och hur ned­skräp­ningen upplevs vara i kommunen. Frågorna har tagits fram i samarbete mellan SCB och Håll Sverige Rent och är ett komplement till de frågor kring ren­håll­ningen i kommunen som redan ställs i medborgar­under­sök­ningen. Frågorna bifogas standard­enkäten och finns även till­gäng­liga på webben.

Frågorna från Håll Sverige Rent håller på att omarbetas, mer information om detta kommer i slutet av mars.

Kommunernas resultat

För deltagande kommuner ger SCB:s medborgarundersökning intressanta jämförelsetal, till exempel om medborgarnas bedömning av hur kommunen sköter sina verksamheter och vilket inflytande de anser sig ha på kommunala beslut. För att underlätta jämförelser och benchmarking för deltagande kommuner är resultaten från undersökningarna tillgängliga nedan.

Nytt från och med hösten 2016 är att du hittar resultaten för samtliga deltagande kommuner på index- och frågenivå i SCB:s statistikdatabas.

Kortadress: http://www.scb.se/medborgarundersokningen

Aktuellt

Information om årets undersökning skickas till kommunerna i slutet av mars 2017.

Kontakta oss

Cecilia Berglund
010-479 40 56
cecilia.berglund@scb.se