Skyddad natur - Statistiska centralbyrån

På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Bild - Skyddad naturSyftet med statistiken är att ge en översikt av skyddade områden i Sverige. Med skyddade områden avses bland annat nationalparker, naturreservat och biotopskyddsområden. De omfattar geografiskt väl avgränsade områden med föreskrifter för bevarandet av skyddsvärd natur. Statistiken innehåller även uppgifter om skyddade älvar, nationalstadsparken och fridlysta arter. Uppgifter om skyddad natur är till stora delar hämtade från Naturvårdsverkets centrala register över skyddade områden, Naturvårdsregistret, VIC Natur.

Inom området Markanvändning arbetar SCB med kartor och geografisk analys baserat på information i statistikregister som beskriver befolkning, företag och fastigheter. Statistiken kombineras med geografisk information från andra myndigheter, t.ex. Lantmäteriet och Trafikverket. Specialbearbetningar kan göras i form av uppdrag, bland annat för att ge underlag till planering och utredningar inom området samhällsbyggnad.

Visa mer

Tabeller och diagram

Visa alla
Visa alla

Läs mer

Statistiknyheter

Marint naturreservat dominerar nytillkommet skydd

Sedan 2012 har arealen skyddad natur ökat med drygt 83 000 hektar. Ökningen består till 65 procent av ett nytt naturreservat i Östhammars kommun – Gräsö östra skärgård, vilket nästan helt består av havsyta.

Läs hela statistiknyheten

Om statistiken

Dokumentation

Våra statistikundersökningar dokumenteras på tre olika sätt för att beskriva olika aspekter av statistiken - kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationerna som beskriver kvaliteten är de mest lättillgängliga. De kan du använda för tolkning och förståelse av den publicerade statistiken.

De två andra sätten beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik  ingår.

Statistikens kvalitet

Statistikens framtagning

Karin Hedeklint 
08-506 945 14

Jerker Moström
08-506 940 31

mark.vatten.gis@scb.se

Fördjupad information

Kontakta oss

mark.vatten.gis@scb.se

Kortadress: http://www.scb.se/mi0603