Bild - Skyddad naturSyftet med statistiken är att ge en översikt av skyddade områden i Sverige. Med skyddade områden avses bland annat nationalparker, naturreservat och biotopskyddsområden. De omfattar geografiskt väl avgränsade områden med föreskrifter för bevarandet av skyddsvärd natur. Statistiken innehåller även uppgifter om skyddade älvar, nationalstadsparken och fridlysta arter. Uppgifter om skyddad natur är till stora delar hämtade från Naturvårdsverkets centrala register över skyddade områden, Naturvårdsregistret, VIC Natur.

Skyddad natur 2012

Cirka 11 procent av Sveriges landareal är skyddad som nationalpark, naturreservat, naturvårdsområde eller biotopskyddsområde. Vid utgången av 2012 fanns det drygt
11 000 skyddade områden i Sverige, med en sammanlagd yta på mer än 5 miljoner hektar. Det motsvarar ungefär ytan av Jämtlands län.   Läs hela pressmeddelandet


Kortadress: http://www.scb.se/MI0603

Kontakta oss

Karin Hedeklint 
08-506 945 14

Jerker Moström
08-506 940 31

mark.vatten.gis@scb.se

Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst

Gilla oss på facebook  Gilla oss på Facebook | Följ oss på Twitter  Följ oss på Twitter