Till innehåll på sidan

61 700 tyckte till i SCB:s medborgarundersökning

| Pressmeddelande

Hösten 2017 har SCB genomfört medborgarundersökningen i totalt 131 kommuner. 61 700 invånare har svarat på undersökningen under hösten och tyckt till om verksamheterna i sin kommun och hur det är att bo och leva där.

SCB publicerar resultaten i statistikdatabasen. Sammanlagt är det 15 undersökningsomgångar, från 2010 fram till höstens senaste undersökning, som är tillgängliga. Här finns möjlighet att själv kunna ta fram tidsserier och jämföra resultat mellan de deltagande kommunerna. 

Medborgarundersökningen är en undersökning som SCB, sedan 2005, erbjudit Sveriges kommuner att delta i. Sedan starten är det totalt 266 av Sveriges 290 kommuner som vid något tillfälle valt att delta i undersökningen.

Undersökningen vänder sig till ett urval av invånare i kommunen, 18-84 år. Frågorna är fördelade under tre huvudrubriker:

  • Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på?
  • Vad tror eller tycker du om din kommuns verksamheter?
  • Hur nöjd är du med invånarnas inflytande i din kommun?

Syftet med medborgarundersökningen är att identifiera de områden som kommunen bör prioritera för att få nöjdare invånare som helhet.

Läs mer om resultaten från medborgarundersökningen 2017

Kontakta oss

Cecilia Berglund

Telefon
010-479 40 56
E-post
cecilia.berglund@scb.se

Anna Törneke

Telefon
010-479 47 77
E-post
anna.torneke@scb.se

Nizar Chakkour, pressansvarig

Telefon
010 479 44 44, 076-720 44 44
E-post
nizar.chakkour@scb.se