Till innehåll på sidan

Om amerikafararna i Statistisk årsbok

| Nyhet

Vid 1900-talets början bodde det över en miljon svenskättlingar i USA. Befolkningen i Sverige var något över fem miljoner. Den stora andelen svenskar utomlands gjorde SCB särskilt intresserade av den amerikanska folkräkningen och vad den kunde berätta om svenskarna i Amerika.

Kvinna vid fartygsreling
Ingeborg Johnsson emigrerade från Köinge i Halland till Amerika 1901. Hon var 17 år. Efter sex år i Amerika återvände hon hem till Sverige 1907.

Under hennes tid i Amerika sätter svenskättlingar stark prägel på vissa nordamerikanska städer och regioner. Hur denna påverkan ser ut kan man läsa om i en sammanställning av den amerikanska folkräkningen från 1900 som finns i Statistisk tidskrift 1903.

Den svenska befolkningen i Förenta staterna år 1900 (pdf) (sid 120)

Svensk befolkning i USA 1900

Här kan man läsa att svenskarna utgör 5,55 procent av USA:s utrikes födda befolkning, men också hur svenskarna i stor utsträckning bor i vissa regioner. Främst de nordliga centralstaterna, och väststaterna, där de är närmare 1,5 procent av hela befolkningen.

Amerikasvenskar per region

Svenskstäder

Chicago är vid folkräkningen 1900 Sveriges fjärde största stad, med 48 836 svenskfödda invånare, som utgör hela 8,3 procent av de utrikes födda i staden. I den något mindre staden Minneapolis är de 20 035 svenskfödda hela 10 procent av befolkningen. Räknar man med svenskättlingar födda i USA blir andelen naturligvis ännu större. 

Svensk befolkning i stora städer