Till innehåll på sidan

Bättre att vara barn på 100 år

| Nyhet

I början av 1900-talet var det bara 90 procent av barnen som fick uppleva sin 10-årsdag. Men barns hälsa har förbättrats mycket snabbt. Och utvecklingen fortsätter in i vår tid.

Sjukt barn i sängBarns hälsa har snabbt blivit bättre under de de senaste seklen. Detta syns tydligt om man tittar på den ökande medellivslängden vid födseln jämfört vid 65 år.

 

Återstående förväntad medellivslängd vid födelsen och 65 år, 1861–2011

 

Fram till 1950 ökar medellivslängden alltså mest vid vid födelsen. Det hänger samman med att dödligheten minskar kraftigt i yngre åldrar, men inte lika mycket bland äldre.

Under senare tid är dödligheten så låg bland små barn att förändringarna blir små. Istället ökar medellivslängden främst vid 65 allt eftersom vi får fler äldre som också lever längre.

Sveriges medellivslängd fortsätter att öka

 

Men den positiva utvecklingen för barn- och ungdomars hälsa fortsätter faktiskt. Ett diagram över antalet döda i dessa åldersgrupper visar på ett klart minskat antal döda. Samtidigt som befolkningen vuxit från 8 till 10 miljoner.

 

Döda barn och ungdomar i femårsgrupper 1968-2016

antal döda barn per år i åldersgrupper

Tabell över dödsfall barn och ungdomar per år 1968-2016