På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Statistik

Statistiknyheter

Publiceras måndag-fredag 09.30

 • 27
  maj

  Tillväxttakten för hushållens lån ökade

  I april hade hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) en årlig tillväxttakt på 7,7 procent, vilket är 0,2 procentenheter högre än i mars. Totalt uppgick hushållens lån hos MFI till 3 369 miljarder kronor, vilket är en ökning med 236 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år.

 • 27
  maj

  Gifta lever längre

  I Sverige har medellivslängden ökat stadigt under lång tid. Från 65 års ålder finns dock stora skillnader i överlevnad mellan olika grupper. Gifta har exempelvis högre medellivslängd än skilda, änkor, änklingar och personer som aldrig gift sig. I en ny rapport från SCB redovisas också skillnader i livslängd efter utbildningsnivå, inkomst och födelseland.

 • 27
  maj

  Försäljningsvolymen i detaljhandeln ökade i april

  Försäljningsvolymen ökade med 1,7 procent i april jämfört med motsvarande månad 2015. Dagligvaruhandeln minskade med 1,4 procent medan sällanköpsvaruhandeln ökade med 3,7 procent. Uppgifterna är kalenderkorrigerade.

 • 26
  maj

  Stora skillnader i sysselsättningsgrad mellan småbarnsföräldrar

  Under första kvartalet 2016 var arbetskraftsdeltagandet i åldern 20-64 år 88,3 procent för män och 83,3 procent för kvinnor. Skillnaden i mäns och kvinnors arbetskraftsdeltagande har minskat över tid. För personer med hemmaboende barn 7 år eller äldre var mäns sysselsättningsgrad klart högre. Bland män med förgymnasial utbildning var 77,6 procent sysselsatta under första kvartalet 2016. Motsvarande andel för kvinnor var 42,5 procent. Kvinnor med en eftergymnasial utbilding var i lägre utsträckning långtidsarbetslösa än män.

 • Fler statistiknyheter
Kommande statistik

Kalendern uppdateras kontinuerligt

Lämna uppgifter

Deltar du i någon av våra undersökningar?

Som uppgiftslämnare är du avgörande för att vi ska kunna ta fram tillförlitlig statistik som underlag för beslut, debatt och forskning. Stort tack för att du är med!

Hjälp för

Statistikservice

Statistikservice Frågor om statistik? Kontakta oss!

Välkommen att ringa eller skicka in din fråga till Statistikservice.

Vi hjälper dig vardagar 9.00–12.00 och 13.00–16.00.

08-506 948 01

Artiklar

Nyheter och pressmeddelanden

 • Beslut om förändrad hantering av ränteavdraget i KPI

  Den 23 maj beslöt Nämnden för Konsumentprisindex att det så kallade ränteavdraget ska räknas in i KPI som ett avdrag på räntekostnaderna inom boendeposten. Tidigare har ränteavdraget hållits utanför beräkningarna.

 • 49 400

  mammor kan fira mors dag för första gången på söndag. Totalt finns det 2 800 000 mammor i Sverige.

 • Nationalräkenskaperna byggs ut med Nationalförmögenheten

  Måndagen den 30 maj 2016 09:30 uppdateras Nationalräkenskaperna till att även omfatta Nationalförmögenheten för åren 1980 till 2014.