• 16
  jul

  Minskad upplåning i kronor

  Den utestående stocken i både penningmarknadsinstrument och obligationer minskande under juni månad. Minskningen utgjordes av återköp och förfall av penningmarknadsinstrument för 14 miljarder kronor och motsvarande 52 miljarder kronor för obligationer. Det är framförallt värdepapper emitterade i kronor som lämnar marknaden, medan papper i dollar har ökat något. Den totala upplåningen i räntebärande värdepapper uppgick vid utgången av juni till 6 421 miljarder kronor, jämnt fördelat mellan svenska kronor och utländska valutor.

 • 10
  jul

  Inflationstakten 0,2 procent

  Inflationstakten var 0,2 procent i juni, vilket är en uppgång sedan maj då den var minus 0,2 procent. Från maj 2014 till juni 2014 steg KPI med 0,2 procent. Under motsvarande period förra året sjönk KPI med 0,2 procent. Inflationstakten enligt KPI med fast ränta (KPIF) var 0,8 procent i juni. Prisbasbeloppet för år 2015 har beräknats till 44 500 kronor, vilket innebär en ökning med 100 kronor jämfört med prisbasbeloppet för år 2014. För vidare information se separat pressmeddelande.

 • 10
  jul

  Prisbasbeloppet för år 2015 beräknat till 44 500 kronor

  Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) har för år 2015 beräknats till 44 500 kronor. Det innebär att prisbasbeloppet för år 2015 är 100 kronor högre än prisbasbeloppet för år 2014.

 • 08
  jul

  Minskad produktion inom näringslivet

  Produktionen inom näringslivet minskade med 1,7 procent i maj jämfört med föregående månad, korrigerat för säsongseffekter. Jämfört med maj 2013 ökade produktionen med 0,8 procent i kalenderkorrigerade tal.

 • Fler pressmeddelanden
 • Utforska Sveriges kommuner

  Du vet väl att det finns möjlighet att ta del av SCB:s regionala statistik, visualiserad med kartor och diagram. Vi beskriver samband och trender och ger möjlighet att ”spela upp” tidsutvecklingen på webben.

 • 38

  grader är den högsta temperatur som uppmätts i Sverige. Det skedde i Ultuna i Uppland år 1933 och i Mållilla i Småland 1947.

 • Pressträff om BNP snabbversion

  SCB bjuder in till en pressträff den 30 juli i samband med publiceringen av de preliminära Nationalräkenskaperna för andra kvartalet 2014.

Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst

Gilla oss på facebook  Gilla oss på Facebook | Följ oss på Twitter  Följ oss på Twitter