På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Att använda SCB:s arkiv

SCB:s arkiv omfattar handlingar från Statistiska centralbyråns tillkomst 1858. Handlingar från föregångaren Tabellverket och Tabellkommissionen från 1749–1857 har överlämnats till Riksarkivet. En utförligare redovisning av SCB:s arkiv finns i arkivbeskrivningen.

I början av 1960-talet centraliserades den statliga statistiken till SCB. Den 1 juli 1994 genomfördes en decentralisering och en stor del av statistiken överfördes till andra myndigheter. Decentraliseringen innebar att slutåret hos SCB för stora mängder statistiskt material är 1994.

Till Riksarkivet har även lämnats i stort sett allt det statistiska materialet från 1858 till cirka 1970. I Riksarkivets Nationella Arkivdatabas (NAD) finner du information om arkiv som förvaras i Riksarkivet, landsarkiven samt Krigsarkivet.

Exempel på handlingar som överlämnats till Riksarkivet eller annan myndighet:

SCB:s arkiv innehåller fram till 1960-70-talen huvudsakligen primäruppgifter i form av blanketter. Från 1960 finns uppgifter också i form av ADB-register. Sedan ett tiotal år tillbaka gallras allt fler blanketter och därför finns primäruppgifterna i de flesta fall tillgängliga endast på ADB-medium.

ADB-register som utgör personregister överförs i de flesta fall till Riksarkivet. I SCB:s arkiv finns förutom primäruppgifter också råtabeller/arbetstabeller som innehåller mer information än de som publicerats.

Tillgänglighet till handlingarna

För handlingar som överlämnats till annan myndighet skall respektive myndighet kontaktas för att få ta del av handlingar.

Utlämnandet av handlingar regleras av Offentlighets- och sekretesslagen 24 kap 8 §. Uppgifter som rör enskilds personliga förhållanden är sekretesskyddade i 70 år. Företagsuppgifter skyddas i 20 år. Det finns en viss möjlighet att efter skadeprövning lämna ut sekretesskyddade uppgifter för bland annat forskningsändamål. Arkivets handlingar tillhandahålles i första hand på plats, utlån kan dock ske till institution som godkänts av Riksarkivet.