På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2017-12-13
Nr 2017:92

Författare

Jonas Olofsson

arbetar med demokratistatistik på SCB

jonas.olofsson@scb.se

Fakta

Undersökningen om den lokala demokratin

Artikeln bygger på undersökningen om den lokala demokratin i kommuner och landsting som SCB genomför en gång per mandatperiod. SCB har genomfört undersökningen vid fyra tillfällen varav den senaste 2016. Insamlingsperiod för undersökningen är vår, sommar och tidig höst två år efter valåret. Därmed kommer inte hela mandatperioden med i resultaten.

Frågan om partier i det politiska styret avser mandatperiodens början. Resultat från undersökningen redovisas i Statistikdatabasen i huvudsak i form av förekomst, eller inte förekomst av olika företeelser för kommuner och landsting.

Artikeln bygger på beräkningar som har gjorts för alla kommuner sammantaget. Bortfall i undersökningen har exkluderats vid andelsberäkningarna. Totalt ingår svar från 275 kommuner i undersökningen som avser nuvarande mandatperiod.

C och MP samarbetar mest över blockgränserna

I landets kommunfullmäktige är blockpolitiken inte lika tydlig som i riksdagen. Centerpartiet och Miljöpartiet är de partier som i störst utsträckning ingår i olika blocköverskridande samarbeten på kommunnivå. Den enskilt vanligaste kombinationen är de fyra allianspartierna tillsammans med Miljöpartiet.

Talarstol

Sverige styrs sedan valet 2014 av en minoritetsregering som består av Socialdemokraterna och Miljöpartiet med stöd av Vänsterpartiet. I opposition finns de fyra allianspartierna och Sverigedemokraterna. I landets kommuner råder delvis andra premisser. Framför allt är inte blockpolitiken lika tydlig lokalt som på riksplanet.

S styr i flest kommuner

Socialdemokraterna är det parti som i störst utsträckning sitter med i kommunernas politiska styre. Partiet är efter valet 2014 med och styr i 63 procent av kommunerna. Därefter kommer Centerpartiet med 49 procent och Miljöpartiet med 44 procent. Moderaterna som med god marginal var näst största parti i kommunfullmäktigevalen är med och styr i färre kommuner än både Centerpartiet och Miljöpartiet. Sverigedemokraternas inflytande är begränsat när det kommer till det politiska styret. Inte i någon kommun har de ingått i det politiska styret direkt efter valet.

Socialdemokraterna med och styr i sex av tio kommuner

Partier i det politiska styret i kommunerna, mandatperioderna 2002–2006 till 2014–2018. Andel kommuner (%)

Diagram

Kommentar: uppgifterna om det politiska styret avser mandatperiodens början.

Fyra av tio kommuner har blocköverskridande styre

Om ett parti är med och styr i en kommun beror delvis på valresultatet och hur många mandat partierna erhåller i respektive kommun. Men det är fler faktorer än partiernas storlek som avgör om de kommer med i det politiska styret. Vi såg tidigare att Moderaterna som var näst största parti i kommunfullmäktigevalen styr i färre kommuner än både Centerpartiet och Miljöpartiet. En förklaring till det är att det politiska styret i 43 procent av landets kommuner är blocköverskridande och består av minst ett allians- och ett rödgrönt parti.

De rödgröna styr i var tredje kommun

Politiskt styre i kommunerna, mandatperioden 2014–2018. Andel kommuner (%)

Diagram

Kommentar: Till alliansstyrda kommuner räknas de som styrs av ett eller flera av M, C, L och KD, samt eventuellt ett eller flera övriga partier som inte är S, MP eller V. Till kommuner styrda av de rödgröna räknas de där ett eller flera av S, MP och V ingår i det politiska styret, eventuellt tillsammans med ett eller flera övriga partier som inte ingår i alliansen. I kommuner med blocköverskridande styre ingår minst ett alliansparti och ett rödgrönt parti. I några kommuner har inget parti angetts ingå i det politiska styret.

Benägenheten att hitta samarbeten över de traditionella blockgränserna spelar alltså också roll för i vilken utsträckning partierna finns med i det politiska styret i kommunerna. De partier som oftast är med i blocköverskridande styren är Centerpartiet och Miljöpartiet. Båda partierna sitter i större utsträckning med i blocköverskridande styren än i rena blockkonstellationer. 61 respektive 58 procent av styrena som partierna ingår i är blocköverskridande. Det bidrar till att partierna också hamnar högt upp när vi summerar i hur många kommuner de finns med i det politiska styret totalt sett.

Centerpartiet i störst utsträckning med i blocköverskridande styren

Blocköverskridande politiska styren i kommunerna efter parti, mandatperioden 2014–2018. Andel (%)

Diagram

Alliansen med MP styr i 17 kommuner

Vi kan också gå in och studera vilka partikombinationer som är de vanligaste i blocköverskridande styren. Den vanligaste partikombinationen är allianspartierna tillsammans med Miljöpartiet. Den kombinationen förekommer i 17 kommuner. Men i tabellen ser vi också att Centerpartiet ingår i ännu fler blocköverskridande styren med ett eller flera rödgröna partier, totalt 23 kommuner när vi studerar de fem vanligaste varianterna av blocköverskridande styren.

Allianspartierna och Miljöpartiet vanligaste kombinationen av blocköverskridande styren

De fem vanligaste partikombinationerna i blocköverskridande styren, mandatperioden 2014–2018.

PartikombinationerAntal kommuner
M+C+L+KD+MP17
C+MP+S10
C+S9
M+S8
C+MP+S+V5

Kommentar: Totalt 118 kommuner hade någon form av blandat styre.

Etiketter