På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Rättsväsendet 1830–1912 (BiSOS B)

Titel: Bidrag till Sveriges officiella statistik. B, Rätts­väsendet

I den första volymen ingår Samman­drag af Justitie­stats­ministerns under­dåniga ämbets­berätt­elser för åren 1830 till och med 1856, under fort­gående jäm­förelse med den under­dåniga berätt­elsen för åren 1857 och 1858. På Kungl. Maj:ts nådiga befall­ning ut­arbetad uti dess Justitie­stats­expedition.

BISOS B är indelad i två avdelningar:

  • Första avd. Arbetsredo­görelser samt särskilda uppgifter angående inteckning och lagfart, utsök­nings­mål och bysatte.
  • Andra avd. Särskilda uppgifter om av­gjorda brott­mål även­som an­gående döds­straff och av dom­kapitlen ut­färdade skiljebrev.

Denna beskrivning är hämtad från 1872 års ämbets­berättelse.

Tidigare statistik:

Senare statistik:

Kortadress: http://www.scb.se/bisosbrattsvasendet1830-1912