På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Fångvården 1838–39 och 1847–1858

Titel: Styrelsens öfver fängelser och arbets­inrätt­ningar i riket under­dåniga berätt­else om fång­vården.

Styrelsens över fängelser och arbets­inrätt­ningar i riket under­dåniga berätt­else om fång­vården inne­håller statist­iska upp­gifter i rikets län om fång­vårdens alla förvalt­nings­grenar. Den under­dåniga berätt­elsen är indelad i:

  1. Fångar och Krono-Arbetskarlar i allmän­het, samt sär­skildta slag deraf
  2. Förhållandet inom Fängelserne och Krono‑Arbets‑Corpsen, samt verk­ning­arne af det der­städes använda behand­lings­sätt
  3. Religionsvården
  4. Helsovården
  5. Fängelse-Byggnademe
  6. Fångars och Krono‑Arbets­karlars bekläd­nad och under­håll m.m.
  7. Fångars och Krono‑Arbets­karlars syssel­sätt­ning, samt verkan deraf till minsk­ning i Statens ut­gifter för deras underhåll
  8. Inkomster och utgifter vid Fängelserne och vid Krono‑Arbets‑Corpsen.

Senare statistik

Se även

Senast uppdaterad 2014-04-24 | Kortadress: http://www.scb.se/fangvarden1838-39och1847-1858