På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Rättsväsendet 1830–1856

Sammanfattande serietitel: Justitie-stats-ministerns under­dåniga berätt­else till Kongl. Maj:t.

Justitiestatsministerns under­dåniga berättelse för åren 1830–1856 utgavs i två serier. En samman­fatt­ning av utgiv­ningen finns i första volymen av efter­följ­aren Bidrag till Sveriges officiella statistik B (BiSOS B).

Justitie-stats-ministerns under­dåniga berätt­else till Kongl. Maj:t an­gående civila rätte­gångs­ärendena och brott­målen i riket 18301856

Innehåller brottmål och civila rätte­gångs­ärenden i Sverige. För­håll­andet mellan brottens beskaff­enhet och före­komsten i de olika länen redo­visas i serien. Andra variabler kan vara: "ålder, här­komst, egenskap af gifte eller ogifte, stånd eller yrke, christen­doms­kunskap samt födelse­ort, hem­vist" och kön.

Justitie-stats-ministerns under­dåniga berätt­else till Kongl. Maj:t om för­håll­andet med den å landet lag­farna egen­dom samt med­delade och dödade inteck­ningar 1833–1856

Innehåller lagfarna egendomar och inteck­ningar. Här kan man bland annat följa från och till vilka stånds­klasser fast egen­dom flyttats.

Senare statistik

Se även

Senast uppdaterad 2014-09-16 | Kortadress: http://www.scb.se/rattsvasendet-1830-1856