På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Offentlig ekonomi 2014

Observera att denna publikation är utgiven 2014. Förändringar i regelverk, statistikkällor, metoder m.m. leder till att uppgifter för nationalräkenskaper och de offentliga finanserna förändras med tiden.

För att ta del av de senaste siffrorna, se ämnesområdet Nationalräkenskaper.

Offentlig ekonomi 2014 ger en översikt över den offentliga sektorns ekonomi och verksamheter från ett makroekonomiskt perspektiv. I diagram och text visas utvecklingen i termer av inkomster och utgifter av olika slag för sektorn och dess delar – den statliga sektorn, den kommunala sektorn och ålderspensionssystemet. Vidare ingår olika mått på den offentliga sektorns storlek samt jämförelser av sektorns storlek i Sverige och övriga länder i EU och OECD.

I boken redogörs också för den offentliga sektorns ansvar och styrning samt statsbudgetens roll i den ekonomiska politiken. Statsskulden och hur Sveriges finansiella sparande beräknas enligt Maastricht-fördraget beskrivs.

Boken innehåller också en beskrivning av de olika källor som använts för statistiksammanställningarna samt ett antal tabeller med grundläggande statistik.

Offentlig ekonomi 2014 är en faktaredovisning som vänder sig till alla som är intresserade av ekonomi och samhällsfrågor.

PDF-fil
Serie: OE06 - Offentlig ekonomi
Artikelnummer: OE06BR1401
Språk: Svenska med inslag av engelska
Urn: urn:nbn:se:scb-2014-oe06br1401_pdf
ISSN: 1654-1227 (online); 1653-5057 (print)
Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån
Producent: Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik: Ja
Publicerad: 2014-04-10
Förfrågningar:

Katarina Wizell

010-479 67 78

katarina.wizell@scb.se

Johan Norberg

010-479 67 65

johan.norberg@scb.se

Marcus Halvarsson

010-479 68 85

marcus.halvarsson@scb.se

Maria Pettersson

010-479 67 88

maria.pettersson@scb.se

Se mer information: