På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Barn, boendesegregation och skolresultat

Barns välfärd skapas av många faktorer, bland annat hälsa, familjens situation, relationer med jämnåriga och vuxna samt tillvaron i förskola och skola. Men även boendet och boendemiljön kan ha betydelse för barns levnadsvillkor.

Många svenska städer, såväl större som mindre, är präglade av boendesegregation. Barn med utländsk bakgrund är i stor utsträckning samlade i ett fåtal bostadsområden.

Det visar sig att barn som bor i områden med stor andel barn med utländsk bakgrund har sämre skolresultat än andra barn. De får oftare betyg som gör dem obehöriga till gymnasiet. Detta gäller även om man eliminerar olikheter i föräldrarnas utbildning, familjesammansättning, inkomst, tid i Sverige och typ av bostad. Dessa grannskapseffekter är knappast orsakade av skillnader i nationalitet. Snarare handlar det om sociala och ekonomiska faktorer. Det finns dock ett samband mellan boendeområdet och barns prestationer i skolan vilket kan forma deras vidare livschanser. Vad som förklarar detta samband ger emellertid denna rapport inte direkt något svar på.

PDF-fil
Tryckt
Serie: BE51 - Demografiska rapporter
Artikelnummer: BE51ST0702
Språk: Svenska med inslag av engelska
Urn: urn:nbn:se:scb-2007-be51st0702_pdf
ISBN: 978-91-618-1371-1
ISSN: 1654-1510 (online); 0283-8788 (print)
Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån
Producent: Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik: Nej
Publicerad: 2007-02-21
Förfrågningar:

Avdelningen för befolkning och välfärd, Prognosinstitutet

010-479 40 00

demografi@scb.se

Se mer information: