På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Barnafödande bland inrikes och utrikes födda

En relativt hög andel barn som föds i Sverige har en utrikes född mamma. År 2007 gällde det 22 procent av de nyfödda barnen. Denna andel har ökat sedan slutet på 1980-talet allt eftersom andelen utrikes födda kvinnor i barnafödande åldrar har ökat. De utrikes födda kvinnornas barnafödande får alltså en allt större inverkan på barnafödandet i riket som helhet. En kartläggning av utrikes födda kvinnors barnafödande ger bättre kunskap om hur barnafödandet i riket kan utvecklas i framtiden.

Det visar sig att kvinnor födda i Norden, EU-länder och länder utanför Europa med hög utvecklingsnivå har ett barnafödandemönster som i stort liknar sverigeföddas. Kvinnor födda i övriga Europa (utom Norden och EU-länderna) närmar sig svenskföddas barnafödandemönster. Det gör även kvinnor födda i länder utanför Europa med medel utvecklingsnivå, men skillnaderna är fortfarande relativt stora. Kvinnor födda i länder utanför Europa med låg utvecklingsnivå har en betydligt högre fruktsamhetsnivå än svenskfödda. Denna grupp visar inga direkta tendenser på att närma sig det fruktsamhetsmönster som inrikes födda kvinnor har.

PDF-fil
Tryckt
Serie: BE51 - Demografiska rapporter
Artikelnummer: BE51BR0802
Språk: Svenska med inslag av engelska
Urn: urn:nbn:se:scb-2008-be51br0802_pdf
ISBN: 978-91-618-1457-2
ISSN: 1654-1510 (online); 0283-8788 (print)
Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån
Producent: Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik: Nej
Publicerad: 2008-11-03
Förfrågningar:

Avdelningen för befolkning och välfärd, Prognosinstitutet

010-479 40 00

demografi@scb.se

Se mer information: