På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Anhöriginvandrare och deras familjer

Majoriteten av de utomnordiska invandrarna kommer till Sverige av familjeskäl, dvs. de har de har en anhörig boende i Sverige. Trots det har hittills inte publicerats några uppgifter om de anhöriga till dessa invandrare.

I denna rapport följer vi invandrarna som har kommit till Sverige mellan 1997 och 2005 och ser hur stor följdinvandring de har gett upphov till fram till och med år 2006. I arbetet med SCB:s årliga befolkningsprognos är detta värdefull kunskap för att bättre kunna förutse den framtida invandringen.

Resultaten visar bl.a. att det kommer fler anhöriga till män än till kvinnor och att invandrare i 20-års- eller i 40-års-åldern är anknytningspersoner i högre grad än invandrare i andra åldrar.

Alla anhöriginvandrare är inte anhöriga till en tidigare invandrare. År 2006 invandrade 27 000 personer till Sverige med familjeband som grund för bosättning. Dessa invandrare och deras familjer beskrivs också i denna rapport.

PDF-fil
Tryckt
Serie: BE51 - Demografiska rapporter
Artikelnummer: BE51BR0803
Språk: Svenska med inslag av engelska
Urn: urn:nbn:se:scb-2008-be51br0803_pdf
ISBN: 978-91-618-1459-6
ISSN: 1654-1510 (online); 0283-8788 (print)
Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån
Producent: Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik: Nej
Publicerad: 2008-11-26
Förfrågningar:

Avdelningen för befolkning och välfärd, Prognosinstitutet

010-479 40 00

demografi@scb.se

Se mer information: