På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Böcker och rapporter

Listningen innehåller alla publikationer som är publicerade av SCB - samt de publikationer från andra statistikansvariga myndigheter som ingår i Sveriges officiella statistik – fr.o.m. utgivningsår 2002. Ett mindre urval äldre publikationer är också sökbara.


Ämnesområde Publiceringsår Sorteringsordning
     

Alla, 2017 (52)

Mars 2017

Publikation Typ Publiceringsdatum
Jordbruksmarkens användning 2016. Slutlig statistik SM 2017-03-23
Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2016 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2017-03-23
Animalieproduktion. Års- och månadsstatistik - 2017:1 SM 2017-03-17
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet. Års- och månadsstatistik 2017:1 SM 2017-03-16
Sveriges ekonomi - Statistiskt perspektiv nr 1 2017 Tidskrift 2017-03-15
Fritidsfisket i Sverige 2015 SM 2017-03-08
Fritidsfisket i Sverige 2014 SM 2017-03-08
Yrkesregistret med yrkesstatistik 2015 SM 2017-03-08
Prisutveckling på energi samt leverantörsbyten 4:e kv 2016 SM 2017-03-08
Fritidsfisket i Sverige 2013 SM 2017-03-08
Välfärd 2017:1 Tidskrift 2017-03-06
Försäkringsföretagen under fjärde kvartalet 2016 SM 2017-03-03
SCB-Indikatorer Tidskrift 2017-03-02
Balance of payments 2016 Rapport 2017-03-02
Betalningsbalansen 2016 Rapport 2017-03-02
Aktieägarstatistik. Hösten 2016 SM 2017-03-01

Februari 2017

Publikation Typ Publiceringsdatum
Arrendepriser på jordbruksmark 2016 SM 2017-02-28
Konjunkturstatistik, löner för privat sektor under december 2016 SM 2017-02-28
Utrikeshandel, export och import av varor januari-december 2016, i löpande priser SM 2017-02-28
Konjunkturstatistik, löner för kommuner och landsting, december 2016 SM 2017-02-28
Varuexportens och varuimportens volymutveckling, fjärde kvartalet 2016 SM 2017-02-28
Konjunkturstatistik, löner för statlig sektor, december 2016 SM 2017-02-28
Tema: Latent arbetssökande 2005-2016 SM 2017-02-27
Det yrkesmässiga fisket i havet under januari 2017 SM 2017-02-24
Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 4:e kvartalet 2016 SM 2017-02-23
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 4:e kvartalet 2016 SM 2017-02-23
Arbetskraftsundersökningarna 2016 SM 2017-02-23
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 4:e kvartalet 2016 SM 2017-02-23
Investeringsfonder, 4:a kvartalet 2016 SM 2017-02-20
Animalieproduktion. Års- och månadsstatistik - 2016:12 SM 2017-02-17
Jordbruksekonomiska undersökningen 2015 Slutlig statistik SM 2017-02-17
Fordon i län och kommuner 2016 Rapport 2017-02-16
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet. Års- och månadsstatistik 2016:12 SM 2017-02-15
Antal nötkreatur i december 2016 SM 2017-02-15
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), 4:e kvartalet 2016 SM 2017-02-14
Fokus på näringsliv och arbetsmarknad 2016 Rapport 2017-02-10
Sjuksköterskor utanför yrket Rapport 2017-02-07
Lärare utanför yrket Rapport 2017-02-07
Internationell rörlighet för utbildning bland unga i Sverige Rapport 2017-02-06
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn, preliminär utveckling för 2015-2016 SM 2017-02-02
SCB-Indikatorer Tidskrift 2017-02-02
Hästar och anläggningar med häst 2016 korrigerad version 2017-02-22 SM 2017-02-02

Januari 2017

Publikation Typ Publiceringsdatum
Konjunkturstatistik, löner för kommuner och landsting, november 2016 SM 2017-01-30
Konjunkturstatistik, löner för statlig sektor, november 2016 SM 2017-01-30
Konjunkturstatistik, löner för privat sektor under november 2016 SM 2017-01-30
Det yrkesmässiga fisket i havet under december 2016 SM 2017-01-27
Fritid 2014-2015 Rapport 2017-01-25
Effekter för hushållens ekonomi i statens budget 2017 Rapport 2017-01-24
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet. Års- och månadsstatistik 2016:11 SM 2017-01-18
Animalieproduktion. Års- och månadsstatistik - 2016:11 SM 2017-01-17
Kvartalsvisa energibalanser tredje kvartalet 2015 och 2016 SM 2017-01-16
Det yrkesmässiga fisket i havet under november 2016 SM 2017-01-13