På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Annan regional statistik

Här finns länkar till olika webbplatser med regional statistik och en kort beskrivning av den statistiken. Länklistan gör inte anspråk på att vara fullständig.

Andra myndigheter

  • Arbetsförmedlingen extern länk
   Arbetsmarknadsstyrelsen har data på läns- och kommunnivå om arbetslösa och personer i konjunkturberoende program.
  • Brottsförebyggande rådet extern länk
   Brottsförebyggande rådets har databas med statistik där olika uppgifter kan fås per län. Kommunuppgifter finns inte i databasen, men kan fås från rådet.
  • Högskoleverkets NU-databas extern länk
   Högskoleverkets NU-databas = Nationella uppföljningsdatabasen. Redovisning av olika variabler kan fås per högskola.
  • Rådet för främjandet av kommunala analyser (RKA) extern länk
   Man har tagit fram nyckeltal för kommunernas verksamhet inom skola, vård och omsorg vad gäller kostnader, omfattning och kvalitet. De har samlats i deras databas Kommundatabasen.
  • Skolverket extern länk
   Statistik från det nationella uppföljningssystemet avseende barnomsorg och skola. Det finns en databas med jämförelsetal för kommuner och Excelfiler som kan tas hem.
  • Socialstyrelsen extern länk
   - EpCstat, ett program med data ur patientstatistiken, dödsorsaksstatistiken, cancerregistret med mera. Data på länsnivå finns, med möjlighet att ta fram för kommun.
   - Hur mår Sverige? Ett program med data om befolkningens sociala förhållanden, hälsa, sjuklighet, dödlighet, vårdutnyttjande med mera. Finns på kommunnivå, där det är möjligt.
   - Socialtjänststatistik finns på kommunnivå. Excelfiler som kan hämtas hem.
  • Statens Kulturråd extern länk
   Kulturstatistik finns på landstings- och kommunnivå. Pdf-filer finns under rubrik: Kulturstatistik - Publikationer - Kulturens siffror - Kulturen i pengar 200x.
  • Tillväxtverket extern länk
   Tillväxtverket har regional statistik inom olika områden på länsnivå.
   För en överblick se: https://tillvaxtverket.se/statistik/regional-utveckling.html
   och statistik på länsnivå, se:
   https://tillvaxtverket.se/statistik/regional-utveckling/lansuppdelad-statistik/kronoberg.html.
   Tillväxtverket sedan årsskiftet ansvarigt för Regionalt analys- och prognossystem (Raps-Ris), se
   https://tillvaxtverket.se/statistik/regional-utveckling/regionalt-analys-och-prognossystem-raps.html.
  • Trafikanalys extern länk
   I databas tillgänglig på webbplatsen finns fordonsstatistik på län. Kommunnivå går att få. Viss regional fördelning finns på statistik om vägtrafikolyckor.
  • Valmyndigheten extern länk
   Här finns resultat för alla val sedan 1994, med tabeller och diagram för län, kommuner och valdistrikt. Valmyndigheten inrättades 2001-07-01 och har övertagit samordning av valen från Riksskatteverket.

Sammanställningar av statistik

 • Invest in Sweden Agency - Swedish Locations extern länk
  Portalen Regional Statistics, på Invest in Sweden Agency, innehåller både läns- och kommunprofiler. Kartor finns för lokalisering av kommunen eller länet. Vid klick på ett län eller en kommun i kartan visas tabeller och diagram över befolkning, näringsliv, utbildning med mera. Språket är engelska.
 • Regionfakta (Pantzare Information AB) extern länk
  Läns- och kommunfakta från Pantzare Information AB i Luleå. Statistik avseende en mängd variabler i diagram, tabeller och kartor. Det hela är en uppdragsprodukt, men statistiken för 14 län är fritt tillgängliga på internet. (Anm. På startsidan väljer man län genom att klicka på länets namnplatta).
 • Folkhälsomyndigheten extern länk
  Folkhälsomyndighetens databas med statistik om hälsan i kommunerna. Statistiken är indelad efter de elva nationella målområden för folkhälsan som riksdagen har antagit.
 • Svenskt Näringsliv extern länk
  Näringslivets kommunfakta är en databas med statistik och information om kommuner. Man väljer kommun och typ av statistik. Kommunerna kan också fås rangordnade efter en variabel. Jämförelser med andra kommuner och variabler kan göras.
 • Sveriges kommuner och landsting extern länk
  Kommunal statistik på Internet är en portal som Svenska Kommunförbundet tillhandahåller. Portalen befinner sig i ett utvecklingsskede och är på detta stadium endast tillgänglig för registrerade användare. Man kan registrera sig via Internet och man bestämmer då själv sitt användarnamn och lösenord. Statistiken är uppdelad i två delar: Statistikpaket och WebOr. Statistikpaketen kan inte alla komma åt, särskild behörighet krävs. WebOr däremot är tillgänglig för alla efter registrering. I WebOr väljer man olika nyckeltal för kommun, kommungrupper eller andra grupper och får enkelt fram tabeller och diagram.
 • Tillväxtguiden från Arena för Tillväxt extern länk
  Innehåller tillväxtrelaterade nyckeltal. Utifrån val av kommun/kommuner och nyckeltal presenteras statistiken i form av stapeldiagram, punktdiagram, sambandsdiagram, spindeldiagram och karta. Jämförelseobjekt utgörs av NUTEKs regionfamiljsindelning och riket.

Se även

Nordisk gränsregional statistikdatabas

Kontakta oss